Type Salaris

In dit artikel

Op deze pagina wordt het instellen van de urenregistraties voor de diverse soorten salaris uitgelegd.

Vast salaris

De werknemer antvangt een vast maandsalaris dat betrekking heeft op een aantal gewerkte uren en betaalde vakantiedagen.
Let op dat alle waardes, ook vakantiedagen, in uren aangegeven worden.

 1. Open het model dat ingesteld is voor urenregistratie.
 2. Gebruik in het menu Bestand het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen en geef aan:
  • Voer de voor- en achternaam in de tab Urenregistratie en de Koptekst links en de Koptekst rechts velden, en ook de Begin- en de Einddatum en het Wekrpercentage.
  • Voer eventueel eerder gewerkte, en/of vakantie, uren die overgeheveld moeten worden van de vorige periode in de Begin tab, Overbrengen sectie, in. (altijd uitgedrukt in uren).
  • Voer het totale aantal uren dat per dag gewerkt wordt in de Verschuldigde uren velden in.
   • Geef de geplande uren voor iedere werkdag op.
   •  Kies voor iedere weekdag of het een Feestdag, werkdag of een Geen-werkdag is.
 3. Geef in het tabblad Journaal het aantal vakantieuren in de eerste rij van de kolom Vakantie aan.
  (Bijvoorbeeld, als een persoon 4 weken vakantie heeft en 40 uur per week werkt: 40 *  4 = 160).
 4. Voer de werkelijke gewerkte uren, of afwezigheid (ziekte, vakantie) voor iedere dag in het Journaal in.
  • De Totaal kolom geeft het totaal aantal uren aan.
  • De kolom Verschuldigd geeft de som van de dagelijkse uren aan. De software neemt de verschuldigde uren over van de Begin tab van het Bestands- en boekhoudingseigenschappen commando.
  • De kolom Progressief geeft het verschil in uren (plus of min) tussen de verschuldigde en de werkelijke uren.
  • De Totaal rij (aan het eind van een maand) toont het totaal aantal uren van de periode.
  • De rijen Overdragen tonen het aantal voortschrijdende uren (sinds het begin).

Percentage verandering gedurende het jaar

Als het percentage gewerkte uren wordt veranderd gedurende het jaar, bijvoorbeeld per 1 februari, kunt u deze direct aanpassen in het Journaal.

Nieuw werk percentage per gegeven datum
ls er bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag 4 inplaats van 8 uur per dag gewerkt wordt, ga dan als volgt te werk::

 • Voer de code WS in de kolom Code verschuldigd in, in de rij van dinsdag en woensdag (weekdag instellen).
 • Voer 4 in de Verschuldigd kolom in.
 • Vanaf die dag, en voor de rest van het jaar, laat de kolom Verschuldigd 4 uur zien.
 • Alleen maar veranderen voor een paar dagen
  (Bijvoorbeeld 4 uur werk per dag voor maar één week).
  Voor iedere dag, verander in het Journaal:
  • Voer code DS (vandaag instellen) in de kolom Code verschuldigd.
  • Voer 4 in de kolom Verschuldigd in.
 • Geoorloofde afwezigheid:
  Als afwezigheid voor een zekere dag is toegestaan:
  • Voer code DS (vandaag instellen) in de kolom Code verschuldigd.
  • Voer 0 in de kolom Verschuldigd in.

Aanpassing voor vakantiedagen

Als de toegewezen vakantieuren veranderen gedurende het jaar is het nodig om:

 • Het aantal uren plus of min in het Journaal in te voeren in de Begin rij van de maand, in de kolom Vakantie.

Betaling van overuren

Als de werknemer overuren opbouwt, anders dan verschuldigde uren en deze moeten betaald worden, zijn er twee manieren om de kolom Progressief terug te zetten naar 0:

 • Geef "Betaling 10 uren overwerk" aan in de kolom Notities. Als de kolom Notities niet getoond wordt kunt u deze instellen met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens.
 • Als een alternatief kunt u DS invoeren in de kolom Code verschuldigd en het aantal uren, inclusief de betaalde, in de kolom Verschuldigd.

Salaris per uur

In dit geval wordt de werknemer betaald overeenkomstig het werkelijk aantal gewerkte uren.

De werknemer ontvangt een vast maandsalaris inclusief een zeker aantal werkuren en betaalde vakanties.
Let er op dat alles, ook vakanties, in uren opgegeven wordt.

 1. Open het model dat ingesteld is voor urenregistratie.
 2. Gebruik in het menu Bestand het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen en geef aan:
  • Voer de voor- en achternaam in de tab Urenregistratie en de Koptekst links en de Koptekst rechts velden, en ook de Begin- en de Einddatum en het Wekrpercentage.
  • Voer eventueel eerder gewerkte, en/of vakantie, uren die overgeheveld moeten worden van de vorige periode in de Begin tab, Overbrengen sectie, in. (altijd uitgedrukt in uren).
  • Voer het totale aantal uren dat per dag gewerkt wordt in de Verschuldigde uren velden in.
   •  Kies voor iedere weekdag of het een Feestdag, werkdag of een Geen-werkdag is.
 3. Geef in het tabblad Journaal het werkelijke aantal gewerkte uren, of afwezigheid (ziekte, vakantie) aan.
  • De Totaal kolom geeft het totaal aantal uren aan.
  • De kolom Progressief geeft het verschil in uren (plus of min) tussen de verschuldigde en de werkelijke uren.
  • De Totaal rij (aan het eind van een maand) toont het totaal aantal uren van de periode.
  • De rijen Overdragen tonen het aantal voortschrijdende uren (sinds het begin).

Kolom Progressief resetten

Wanneer uren zijn betaald is het nodig om de kolom Progressief terug te stellen naar nul. Er zijn twee manieren:

 1. Geef "Betaling 10 uren overwerk" aan in de kolom Notities op de dag dat de uren zijn betaald en voer het aantal betaalde uren in de kolom Aanpassing in.
 2. Als een alternatief kunt u DS invoeren in de kolom Code verschuldigd en het aantal uren in de kolom Verschuldigd.

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email