Timesheet Experimental functies

In dit artikel

Deze Timesheet functies zijn alleen beschikbaar in de experimental version.
Houd rekening met eventuele toekomstige wijzigingen.

Journaal tabel


Er zijn kolommen toegevoegd aan de experimental version om toeslaguren te berekenen (vakantie, nachten) en om meerdere rijen per dag te kunnen beheren.

Nieuwe kolommen

Detail

De kolom is beveiligd. Deze wordt gebruikt door het programma om werkdetails automatisch weer te geven (bijvoorbeeld projecten). Zie voor details Beheer van projecturen in het Timesheet.

Toeslag

U kunt het extra betaalde betaalde werk invoeren in uren of in minuten. Dit kan ook gebruikt worden om terugvorderingen of boetes voor te laat komen of andere dingen te verwerken.

%Toeslag

U kunt het percentage extra werk dat betaald moet worden apart invoeren.
Als op dezelfde dag uren zonder en uren met toeslag voorkomen moeten de tijden in twee verschillende rijen ingevoerd worden:

 • Voeg een rij toe
 • Geef de werktijd (begin en eind) zoals gebruikelijk aan op de eerste regel.
 • De tweede geeft de extra uren aan en het toepasselijke percentage.
  Als u het dagelijkse totaal direct wilt weergeven in de tabel moet u een dag totaalrij toevoegen.

Toeslag berekening

De kolom is beveiligd. Deze wordt gebruikt door het programma om de totale extra tijd, aangegeven in de Toeslag of Toeslag% kolom, te berekenen.
Deze waarde wordt opgeteld bij de kolom totaal uren.

Nieuwe Gebruiker kolommen

U kunt kolommen toevoegen die dan worden opgeteld in de groepen. De kolom moet van het Tijdteller type zijn en de XML naam moet beginnen met:

 • TimeWork. Wordt opgeteld in werk, werk totaal.
 • TimeSurchargeManual. Wordt opgeteld in toeslag totaal.
 • TimeAbsence. Wordt opgeteld in afwezigheid totaal.
 • TimeSplit. Wordt opgeteld in Tijd GesplitstTotaal, als deze bestaat.

U kunt kolommen definiëren om de uren van een project aan te geven die opgeteld worden in Werktijd of afwezigheden voor training of iets anders die worden beschouwd als afwezigheid en opgeteld in de totale afwezigheden.

Menu

Er zijn twee menu's in de applicatie:

Hulpprogramma's1

Het menu Hulpprogramma's1 bevat specifieke commando's in de Journaal tabel:

 • Ga naar vandaag - plaats de cursor op de regel van de datum van vandaag.
 • Inchecken of uitchecken - voert de huidige tijd in in de geselecteerde cel. Als alternatief kunt u een punt "." in de geselecteerde start- of stopcel typen.
 • Dag vullen (van vorige week) - vult de werk- en verzuimtijd van de huidige dag met de waarden van de overeenkomstige dag van de vorige week.
 • Week vullen (van vorige week) - vult de werk- en verzuimtijd van de dagen van de huidige week met de waarden van de overeenkomstige dagen van de vorige week.
 • Rij toevoegen Dag - voegt een rij toe na de geselecteerde rij met dezelfde datum. Gebruik dit om extra dagelijkse waardes in te voeren.
 • Voeg rij Totaal dag toe - voegt een rij toe waarin de dagelijkse waardes worden opgeteld.
 • Maandelijks rapport ... - berekent een overzicht van de geselecteerde periode en geeft dit weer met de belangrijkste gebruikte kolommen.

Hulpprogramma's2

Commando's specifiek voor het importeren van gegevens en het aanmaken van een nieuw jaar zitten in het menu Hulpprogramma's2.

 • Journaal sorteren - sorteer de regels op datum.
 • Rijen voor periode aanmaken ... - voeg rijen toe (dagelijkse, begin, totaal, saldi and overdrachten) gebaseerd op de geselecteerde periode. Alle rijen van het Journaal worden gesorteerd op datum.
 • Timesheet importeren - importeert de waardes van een externe timesheet. Het programma controleert of er rijen zijn met dezelfde datum en sectie in het geïmporteerde bestand en neemt de waardes hiervan over.
  Als er meerdere regels voor dezelfde datum aanwezig zijn in het geïmporteerde bestand, worden de waardes in de rijen na de eerste rij niet geïmporteerd.
  Het dialoogvenster laat u één van de volgende opties kiezen:
  • Alleen feestdagen importeren (haalt alleen de waardes van de kolom Feestdagen op).
  • Alle gegevens importeren (haalt de waardes op van de kolommen Feestdagen, Notities, Start1/2, Ziekte, Aanpassen, Verschuldigd en onderverdelingskolommen).
 • Nieuw jaar aanmaken - maakt een nieuw Timesheetbestand aan voor het volgende jaar. Het programma vult automatisch de beginwaardes van het vakantiesaldo en de uren van het afgelopen jaar in.

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email