Menu Apps

In dit artikel

BananaApps

 • Dit zijn uitbreidingen van de functionaliteiten van het programma, voor rapportering, berekening, exporteren, importeren, opstellen van facturen en betalingsherinneringen en andere.
 • Ze moeten worden ingesteld door de gebruiker, door te klikken op de juiste knop in het dialoogvenster Apps beheren vanuit het menu Apps.
 • De uitvoering vindt plaats via het Apps menu of binnen de specifieke functionaliteit (bijvoorbeeld: Naar boekhouding importeren).

Menu Apps

In het menu Apps staan alle reeds geïnstalleerde BananaApps die betrekking hebben op het bestand dat op dit moment geopend is. Door het selecteren van de opdracht wordt de aangegeven App uitgevoerd.


 

Apps beheren

Via het commando Apps beheren.... kunt u zoeken, installeren, uw instellingen wijzigen of BananaApps verwijderen.

Een nieuwe App installeren

Voor het installeren van een nieuwe App, bezoek onze pagina Apps beheren....

Technische informatie over BananaApps

Hierbij meer technische informatie over BananaApps

 • Het zijn programma's in Javascript die gebruik maken van API's die beschikbaar zijn in Banana.
 • Ze zijn zeer veilig en kunnen geen functies uitvoeren die een impact kunnen hebben op het exploitatie-systeem.
 • Single Apps.
  Een tekstbestand met de .js-extensie, dat een programma in Javascript bevat dat de kenmerken van een BananaApps aangeeft.
 • App package
  Een gecomprimeerd bestand met de extensie .sbaa, dat verschillende andere bestanden kan bevatten die nodig zijn voor de toepassing, zoals commando's, afbeeldingen, dialogen. Een pakket kan meerdere commando's bevatten. De titel van het pakket en de commando's die het bevat zijn aangegeven in het menu Apps.
  Als u een pakket uitschakelt, worden alle Apps uitgeschakeld.

Voorwaarden voor het draaien van apps

De commando's voor het uitvoeren van BananaApps worden alleen beschikbaar gesteld als het huidige bestand (het bestand waaraan u werkt) de karakteristieken heeft die de Apps vereisen. Als een App niet zichtbaar is in het Apps Menu of niet uitvoerbaar is, komt dat omdat geen van deze karakteristieken aanwezig zijn.

 • Apps zijn beschikbaar in een specifieke context:

  • Productivity
   Commando's die kunnen worden opgeroepen in het Apps Menu.

  • Importeren.
   Beschikbaar via het commando Naar boekhouding importeren.

  • Exporteren.
   Beschikbaar in het menu Apps. De gebruiker moet aan het einde van het proces de bestandsnaam definiëren.

  • Factuurrapport
   Bereidt de af te drukken facturen voor. Beschikbaar via het Facturen afdrukken.... commando (menu Taken -> Klanten).

  • Rapport betalingsherinneringen
   Bereidt de af te drukken betalingsherinneringen voor. Beschikbaar via het Betalingsherinneringen afdrukken.... commando (menu Taken -> Klanten).

  • Overzichten
   Bereidt de af te drukken overzichten voor. Beschikbaar via het Overzichten afdrukken... commando (menu Taken -> Klanten).

 • Associatie via een bestandstype.
  Apps die vereisen dat het huidige bestand bijvoorbeeld een boekhoudbestand is, of één van het type Dubbel boekhouden of een adressen bestand.
 • Associatie via een eigenschap.
  Sommige Apps zijn alleen uitvoerbaar als het betreffende woord is gespecificeerd in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen, tabblad Andere (vanuit het menu Bestand).
  Bijvoorbeeld, als een lijst van beheerders afgedrukt moet worden, met vereiste specifieke kolommen, is het woord "Beheerder" nodig.

Het Ontwikkelen van een eigen applicatie

Iedereen kan BananaApps maken die de functionaliteit van het programma uitbreiden. Kennis van programmeren is echter vereist.

Om een Banana applicatie te ontwikkelen is het beter te starten vanaf een bestaand project.

 

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email