Help Menu

In dit artikel

Het menu Help geeft toegang tot de volgende commando's.

  • Gebruikers-handleiding - toegang tot all documentaite en uitleg over alle technische en boekhoudkundige onderwerpen
  • Sneltoetsen - lijst van alle sneltoetsen met gedetailleerde beschrijvin van het gebruik ervan
  • Controleren op updates... - controleert, via onze website, of er een nieuwere versie van de software is
  • Support center - toegang tot de Banana ondersteuning web pagina
  • Feedback - link to our website contact form where you can leave a feedback
  • Registreren - toegang tot de Banana web pagina voor gebruikers registratie
  • Licentiecodes beheren - hiermee kan de licentiecode voor het programma ingevoerd worden en de registratiecode weergegeven
  • About Banana Boekhouding - geeft technische informatie weer zoals versienummer, serienummer, Copyright, ...

 

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email