Venster menu

In dit artikel

In het menu Venster worden alle bestanden die op dit moment geopend zijn in Banana Boekhouding getoond, onderaan de lijst van menuonderdelen. Het bestand dat nu in gebruik is wordt als geselecteerd weergegeven, de andere bestanden als niet geselecteerd.

Met de Volgend venster of Vorig venster commando's kunt u omschakelen van het ene naar het andere venster - sneltoets Ctrl + Tab is hiervoor ook erg handig.

Met de de commando's Naast elkaar of Trapsgewijs kunt u binnen de Banana Boekhouding software de verschillende bestanden tegelijkertijd geopend zien, naast elkaar of trapsgewijs. Als u twee monitoren heeft is het erg praktisch het Banana Boekhouding programma tweemaal te openen zodat u in ieder geopend programma een bestand kunt zien; op deze manier heeft u meer overzicht. Voor meer informatie zie hierna.

Met het commando Openingspagina kunt u de openingspagina weergeven.

In het gedeelte over berichten is het mogelijk te kiezen of en hoe deze weergegeven moeten worden - commando's Waarschuwingsberichten en Geluidssignaal.

 

Twee bestanden tegelijk bekijken

Zoals hierboven uitgelegd zijn er twee manieren om twee of meer bestanden tegelijk te bekijken.


Twee bestanden naast elkaar openen in Banana Boekhouding

  • Open de twee bestanden met het menu Bestand -> commando Open
  • Kies in het menu Venster het commando Naast elkaar

De twee bestanden worden weergegeven binnen hetzelfde programma. Het Info venster onderaan het scherm veranderd overeenkomstig het bestand waarin u met de cursor aan het werk bent.


In Windows is het mogelijk het Banana Boekhouding programma tweemaal tegelijk open te hebben.

  • Open het Banana Boekhouding tweemaal door te starten vanaf de Windows start knop.
  • Open in elk programma een boekhoudbestand.
Schitterende oplossing als u een breed scherm heeft of twee monitors verbonden aan dezelfde computer.

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email