Beginsaldi in de vreemde valuta boekhouding

Documentatie •
In dit artikel

Beginsaldi als u begint met Banana Boekhouding

Wanneer u Banana Boekhouding voor de eerste keer gebruikt moeten de beginsaldi handmatig ingevoerd worden om een balans te kunnen maken.

Voordat u de beginsaldi gaat invoeren is het belangrijk enkele basisinstellingen te kiezen:

Wisselkoerstabel

 • Stel in de wisselkoerstabel de vreemde valuta en de overeenkomstige openingskoers ten opzichte van de basis valuta in.
  De openingskoers wordt alleen ingevoerd als Banana Boekhouding voor de eerste keer gebruikt wordt en wordt automatisch bijgewerkt, in de opvolgende jaren bij het aanmaken van een nieuw jaar met menu Acties → Nieuw jaar aanmaken, gebaseerd op de eindkoers van het bestand van vorig jaar.
 • De beginkoers moet altijd worden aangegeven in een rij zonder datum en moet nooit veranderd worden behalve bij fouten of bij speciale situaties.
 • De beginkoers moet gelijk zijn aan die van het vorige jaar. Zie Verschillen in beginsaldi.

Rekeningentabel

 • Zorg ervoor dat er een rekening in het rekeningschema aanwezig is om de wisselkoersverschillen te boeken (Resultatenrekening) en dat deze wordt aangegeven in menu Bestand → Bestandseigenschappen → Vreemde valuta.
 • De beginsaldi moeten ingevoerd worden in de weergave Basis van de rekeningentabel, in de kolom Opening Valuta voor zowel de rekeningen in basis- als vreemde valuta.
 • De kolom Opening (basis valuta) is beveiligd. Het programma berekent automatisch de wisselkoers voor de basis valuta volgens de openingskoers aangegeven in de wisselkoerstabel.
 • Passiva saldo's moeten worden ingevoerd met een minteken voor het bedrag.
 • Controleer na het invoeren van de beginsaldi van de resultatenrekening dat het totaal van de activa gelijk is aan het totaal van de passiva, zodat de boekhouding in evenwicht is. Als er verschillen zijn in de beginsaldi moeten deze worden nagekeken en gecorrigeerd.
 1. Ga naar de rekeningentabel in Basis weergave, kolom Opening Valuta.
 2. Voer handmatig de beginsaldi van de activa en passiva rekeningen in. Passiva saldi moeten worden ingevoerd met een minteken voor het bedrag.
 3. Controleer dat het totaal van de activa gelijk is aan het totaal van de passiva, zodat de boekhouding in evenwicht is. Als er verschillen zijn in de beginsaldi moeten deze worden nagekeken en gecorrigeerd.

Voorbeeld kolom Opening valuta van de rekeningentabel

Beginsaldi van kostenplaatsen en segmenten

De kolom Opening Valuta van de rekeningentabel kan ook worden gebruikt om de beginsaldi van de kostenplaatsen in te voeren.

Om de beginsaldi van de segmenten in te voeren moeten openingstransacties worden gebruikt. Meer details zijn te vinden in de pagina Segmenten.

Met Banana Boekhouding beginnen gedurende het jaar

Als u met een nieuwe boekhouding begint waarbij u werk overneemt dat al is gedaan met andere programma's zijn er twee mogelijkheden:

 1. Begin de boekhouding vanaf het begin van het jaar door de beginsaldi van het begin van het jaar in te voeren (rekeningtabel, kolom Opening Valuta) en de transacties (transactietabel) die al eerder zijn ingevoerd met andere programma's (zie ook Gegevens importeren vanuit andere programma's). Hierdoor heeft u alle boekhoudgegevens in één bestand.
 2. Begin vanaf de datum dat de boekhouding wordt overgenomen:
  • Voer de beginsaldi (rekeningentabel kolom Opening Valuta) in door de bedragen van de andere boekhouding over te nemen.
   Behalve het invoeren van de beginsaldi van de activa en passiva is het ook nodig om de beginsaldi van de uitgaven (positieve bedragen) en de inkomsten (negatieve bedragen) in te voeren.
  • Het bedrijfsresultaat tot op dat moment moet worden vermeld in de rekening voor overgedragen winst/verlies.
   Als het winst is moet het beginsaldo als negatief bedrag ingevoerd worden, bij verlies als positief bedrag.
  • Controleer dat de totalen van de beginsaldi nul zijn zodat het programma geen verschillen aangeeft.
  • Voer de nieuwe boekingen in de transactietabel in.

Beginsaldi als openingstransacties

Beginsaldi kunnen ook worden ingevoerd als openingstransacties en de transactietabel, zowel voor alle balansrekeningen als voor sommige rekening categorieën zoals die van de segmenten die handmatig moeten worden geboekt in de transactietabel.

Ga voor ieder beginsaldo als volgt te werk:

 • Geef de startdatum van de boekhouding aan als transactiedatum.
 • Voer in de kolom Type de code "01" in. (Als deze kolom niet zichtbaar is gebruikt u menu Gegevens → Kolommen instellen om deze zichtbaar te maken).
 • Geef de debet of credit rekening aan en het bedrag.
 • Het totaal van de debet beginsaldi moet overeenkomen met die in credit.

Beginsaldi ingevoerd als transactie worden gebruikt bij het maken van overzichten. Wanneer er beginsaldi in de kolom Opening van de rekeningentabel staan en de beginsaldi van sommige rekeningen handmatig ingevoerd zijn in de transactietabel (bijvoorbeeld beginsaldi van segmenten) worden deze automatisch opgeteld bij de beginsaldi die in de kolom Opening van de rekeningentabel staan.

Het invoeren via transacties kan nuttig zijn als er andere openingskoersen nodig zijn dan die in de wisselkoerstabel. Als u deze procedure gebruikt moet u duidelijk zijn over de boekhoudkundige en juridische gevolgen.

Saldi van het vorige jaar

Als u een nieuwe boekhouding begint door een bestaande boekhouding over te nemen, en u wilt dat de bedragen van het vorige jaar verschijnen op de afdrukken, is het nodig de saldi van het vorige jaar in te voeren in de kolom Vorig jaar in de rekeningentabel in de weergave Vorige.
De vorige bedragen worden weergegeven in de afdrukken van de uitgebreide balans in de kolom Vorig Jaar.

 • Voer de eindsaldi van de activa rekeningen van vorig jaar in.
 • Voer de eindsaldi van de passiva rekeningen van vorig jaar in (gebruik een minteken voor het bedrag).
 • Voer de eindsaldi van de uitgaven van vorig jaar in.
 • Voer de eindsaldi van de inkomsten van vorig jaar in (gebruik een minteken voor het bedrag).

 

 • Voorbeeld rekeningentabel, vorig jaar kolom, vreemde valuta

Een nieuw jaar aanmaken

Wanneer u met een nieuw jaar begint brengt het programma automatisch de beginsaldi over naar het volgende jaar.
Zie de pagina Jaarafsluiting en nieuw jaar.

Om de beginsaldi af te drukken:

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email