De basisvaluta veranderen in de vreemde valuta boekhouding

Documentatie •
In dit artikel

In een vreemde valuta boekhouding worden alle bedragen getoond in de rekeningvaluta en in de basisvaluta. Als u de basisvaluta verandert moeten alle wisselkoersen en bedragen in basisvaluta handmatig opnieuw ingevoerd worden.

Het wordt aanbevolen om de basisvaluta te veranderen aan het begin van het jaar als er nog geen boekingen zijn. Hoe dan ook, u kunt het nog steeds doen tijdens het jaar. Als u bijvoorbeeld de basisvaluta van een bestaand boekhoudbestand wilt veranderen (bijvoorbeeld als uw boekhoudbestand in EUR is en u wilt het in USD hebben) gaat u als volgt te werk:

 • Sla het bestand onder een andere naam op
 • In Bestandseigenschappen
  • Geef de nieuwe basisvaluta aan
  • Verwijder de verwijzing naar het bestand van vorig jaar (tabblad Opties)
 • Voer in de wisselkoerstabel de wisselkoersen in voor de basisvaluta aan:
  • Als er veel transacties zijn die geconverteerd moeten worden kunt u de gemiddelde wisselkoersen voor iedere maand invoeren in de wisselkoerstabel waarbij u de begindatum van de maand aangeeft. Het programma gebruikt dan de historische wisselkoers in de transacties.
 • In het rekeningschema:
  • Vervang de oude valuta door de nieuwe
   U kunt daarbij de zoeken en vervangen functie gebruiken
  • Als er beginsaldi zijn moet u deze opnieuw invoeren in de nieuwe valuta
  • Ook moeten de kolommen Saldo van vorig jaar, Budget en andere worden geconverteerd
 • In de transactietabel:
  Als er transacties zijn moet u deze een voor een corrigeren:
  • Voor transacties die al in de correcte valuta zijn herberekent het programma het bedrag in de nieuwe basisvaluta als u de F6 functietoets gebruikt.
  • Voor andere transacties moet u het goede bedrag in basisvaluta invoeren en dan op F6 drukken.
 • In de budgettabel:
  Ga op dezelfde manier te werk als in de transactietabel
 • Gebruik het commando boekhouding controleren van het menu Acties, los mogelijke fouten op en blijf het commando boekhouding controleren gebruiken tot er geen foutmeldingen meer zijn.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email