Nieuw Jaar | Vreemde valuta boekhouding

Documentatie •
In dit artikel

Voordat u naar het nieuwe jaar overgaat, moet u ervoor zorgen dat u alle controles, verificaties en afsluitende boekingen hebt uitgevoerd, zoals aangegeven op de volgende bladzijden

Alle boekhoudkundige informatie met betrekking tot de opening van het nieuwe boekjaar is te vinden op de pagina

In wat volgt beperken we ons tot informatie over wisselkoersaangelegenheden in de Boekhouding met vreemde valuta.

Aanmaken van een nieuwe boekhoudperiode

Bij het overschakelen naar een nieuw boekjaar, neemt het programma automatisch de openingssaldi over naar het volgende jaar. Meer details zijn beschikbaar op de pagina Nieuw jaar aanmaken.

Ook in de Boekhouding met vreemde valuta is het mogelijk om over te schakelen naar het nieuwe jaar, zelfs als het vorige jaar nog niet definitief is afgesloten (omdat er nog geen boekingen zijn gedaan, de koersverschillen nog niet zijn berekend, of het bedrijfsresultaat nog niet is verdeeld).
Het is echter belangrijk dat vóór het afsluiten van het jaar de wisselkoersverschillen worden berekend in het jaar dat gaat worden afgesloten, via het menu Acties → Transacties aanmaken voor Wisselkoersafwijking.

Vervolgens kunt u in de nieuwe boekhoudkundige periode die eerder werd gecreëerd, de beginsaldi bijwerken via het menu Acties → Beginsaldi bijwerken.

Verschillen in beginsaldi

Indien er verschillen zijn in de beginsaldi in de nieuwe boekhoudperiode, raden wij u aan alle controles en verificaties uit te voeren die op de pagina Controles en verificaties worden voorgesteld.

Indien de verschillen te wijten zijn aan wisselkoersverschillen die niet in de vorige boekhoudperiode werden berekend, volg dan de instructies op de pagina Verschillen in de beginsaldi.

Beginsaldi afdrukken

Om de beginsaldi af te drukken:

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email