Zo begint u met een register activa

Documentatie •
In dit artikel

Maak een nieuw bestand aan

Het is over het algemeen makkelijker om te beginnen met een ingevuld voorbeeldmodel dan met een nieuw leeg bestand.

We adviseren daarom als volgt te werk te gaan:

menu Bestand → Nieuw → Register Activa
Kies een geschikt model en pas de rekeningen en groepen op basis van hun af te schrijven activa.

Stel de itemstabel in

Stel in de Itemstabel, de lijst van goederen en groepen waartoe ze behoren op.

Voorbeeld Registe Activa

Voer andere transacties in

In de Transactietabel kunt u transacties invoeren om de historische, boekhoud en fiscale waardes aan te passen.

Maak afschrijvingsrijen automatisch aan

Met het commando Acties → Afschrijvingsrijen aanmaken, maakt het programma de afschrijvingsrijen aan voor de individuele activa volgens de gespecificeerde parameters. Indien nodig kunnen bedragen die automatisch zijn berekend worden aangepast.

Voorbeeld automatisch aangemaakte afschrijvingen

Afdrukken

Alles wat u op het scherm ziet kunt u afdrukken, kopiëren en exporteren in pdf formaat. U kunt ook specifieke afdrukcommando's gebruiken.

Afschrijving boeken in de boekhouding

De afschrijvingen kunnen als volgt naar de boekhouding overgebracht worden:

In de afdruk van de boekhoud transacties kunt u zien welke waardes belangrijk zijn. Deze afdruk is ook handig als u andere software gebruikt omdat u hierdoor de transacties eenvoudig in uw andere programma kunt invoeren.

Voorbeeld transacties overzicht

Historische waarde van een bezit

We laten hierna verschillende mogelijke stappen voor het beheer van een bezit zien:

Aankoop van een nieuw bezit

We nemen het voorbeeld van een dure computer die als bedrijfsserver gebruikt wordt

 • De aankoop wordt eerst geboekt in de boekhouding op de betreffende rekening (computer, machines, volgens het rekeningschema voor activa of de specifieke subgroep).
 • Het gekochte artikel wordt toegevoegd als nieuw item in het af te schrijven goederen register van de itemstabel met de aankoopwaarde, de afschrijvingsparameters en het rekeningnummer van de activa en het afschrijving (tegen)rekeningnummer aanwezig in de uitgaven van de resultatenrekening.
 • Het wordt aanbevolen om een groep in het vaste activa register aan te maken waarin alle items van dezelfde soort worden opgeteld in de itemstabel (bijvoorbeeld computer of machine groep waar de waardes van de computer of machines A, B, C,... worden opgeteld). De totale waarde van de groep items moet overeenkomen met de totale waarde van overeenkomstige specifieke rekeningen (computer of machines in de rekeningen). Op deze manier is het mogelijk om te controleren dat de waardes overeenkomen.

Afschrijving aan het eind van het jaar (of maandelijks indien gewenst)

 • Met het commando Afschrijvingsrijen aanmaken creëert het programma een afschrijvingsrij voor ieder bezit.
  Wanneer versnelde afschrijving is gepland voor een bezit wordt een tweede afschrijvingsrij aangemaakt met een extra afschrijvingsbedrag.
  Het afschrijvingspercentage wordt ingesteld in de kolom Afschrijv.2% (Afschrijvingspercentage2) bij het bezit waarvan de versnelde afschrijving is gepland. Als de kolom Afschrijv.2% niet zichtbaar is kan deze zichtbaar gemaakt worden met Menu Gegevens → Kolommen instellen → optie Afschrijvingspercentage2.
 • De lijst met afschrijvingen wordt afgedrukt.
 • In Banana boekhouding worden de afschrijvingen voor het jaar ingevoerd.
 • Controleer dat de boekwaarde van de computer of de machines groep in de itemstabel identiek is aan de computer of machines rekeningen in uw boekhouding.
  Als er geen overeenstemming is betekent dit dat er aan- of verkopen zijn die niet zijn geregistreerd.

Ontwikkeling van bedrijfsmiddelen

 • In het volgende jaar wordt onderdelen gekocht voor een grote uitbreiding van de computer of van de machines.
  • De aankoop wordt geboekt op de rekening van de computer of de machines.
  • Er wordt een rij aangemaakt in de transactietabel van het afschrijvingsregister met de aankoopdatum, transactietype 11 (voor aankoop) en het aankoopbedrag in de Aankoop variatie kolom.
 • Afschrijving aan het eind van het volgende jaar
  • Met het commando Afschrijvingsrijen aanmaken laat u het programma een afschrijvingsrij voor ieder bezit creëren.
  • Als het afschrijvingsbedrag dat door het programma berekend wordt voor de computer of de machines incorrect is, kunt u de transactie aanpassen en een correct bedrag invoeren.
  • De lijst met afschrijvingen wordt afgedrukt.
  • In Banana boekhouding worden de afschrijvingen voor het jaar ingevoerd.
  • Controleer dat de boekwaarde van de computer of de machines groep in de itemstabel identiek is aan de computer of machines rekeningen in uw boekhouding.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email