Export bestand naar Excel

Documentatie •
In dit artikel

Om een bestand naar Excel te exporteren klikt u op het menu Bestand → Bestand exporteren → Exporteren naar-Excel....

Voorbeeld dialoogvenster naar bestand exporteren

Bestandsnaam

In dit veld moet men de naam van het nieuwe bestand, dat het programma aanmaakt om de gegevens te exporteren, invoeren. Indien echter een al bestaand bestand gekozen wordt via de Bladeren toets, overschrijft het programma het bestand met de nieuwe gegevens.

Bestand direct weergeven

Direct na het aanmaken van het MS Excel bestand wordt het programma voor de weergave ervan geactiveerd. Op deze wijze kan men het resultaat van de export direct bekijken.

Opties

Celnamen aanmaken

Met deze optie geeft het programma automatisch een naam aan elke cel tijdens het exporteren van het bestand. Bijvoorbeeld, de cel die het saldo van de rekening 1000 bevat, ontvangt in Excel de naam "Accounts_1000_Balance". Dit maakt het mogelijk elke cel éénduidig te identificeren, onafhankelijk van de plaats van de cel op het blad en zo Excel rapporten aan te maken die niet gecorrigeerd hoeven te worden indien het rekeningplan gewijzigd zou worden. De gebruiker hoeft dan niet handmatig de boekhoudgegevens in Excel over te brengen.

Tabelnamen aanmaken

Met deze optie geeft het programma tijdens het exporteren van het bestand automatisch een naam aan de hele zone van cellen die behoren tot een tabel. Bijvoorbeeld, de zone die wordt gevormd door de cellen die behoren tot de Rekeningentabel wordt geïdentificeerd met de naam DB_Accounts. De optie is nodig wanneer er bij het aanmaken van rapporten in Excel databank functies worden gebruikt.

Namen in Xml gebruiken (Engels)

De celnamen kunnen gedefinieerd worden in de oorspronkelijke taal van de boekhouding of met hun Engelse naam. In de oorspronkelijke taal zijn de namen ook begrijpelijk voor wie geen Engels kent, maar ze hebben geen universele waarde zoals de Engelse namen.
Met deze optie krijgt men bijvoorbeeld "Accounts_1000_Balance" in plaats van "Rekeningen_1000_Saldo".

Tabellen beveiligen

De gehele inhoud van de cellen is geblokkeerd wanneer men deze optie selecteert, zodat men alleen het formaat ervan kan bewerken. Dit voorkomt dat men onopzettelijk veranderingen aanbrengt in de geëxporteerde gegevens. Men kan de beveiliging te allen tijde verwijderen door het gepaste commando in Excel te gebruiken.

Andere tabbladen

Voor de uitleg van de andere tabbladen kunt u de volgende pagina's bezoeken:

Exporteer resultaat

Iedere boekhoudingstabel wordt weergegeven in een ander tabblad in het Excel bestand.

Voorbeeld van het resultaat van het exporteren

Gebruik de celnamen in plaats van de rij/kolom verwijzingen:

 • De namen geven de gewenste waarde zelfs wanneer een nieuwe rij of kolom wordt ingevoerd.
 • De namen zijn makkelijk te onthouden en begrijpen
  "Accounts_1000_Balance" verwijst naar het saldo (Balance) van de rekening 1000
  "Accounts_1000_Description" geeft de waarde van de cel die de beschijving (Description) bevat van de rekening 1000
 • De namen kunnen worden gebruikt in formules
  "=Accounts_1000_Balance" geeft de waarde van de cel die het saldo van de rekening 1000 bevat
  "=Accounts_1000_Balance/1000" deelt het saldo van de rekening 1000 door 1000
 • Door namen te gebruiken kunt u verwijzingen maken naar diverse bestanden.

Een verwijzing naar een cel bestaat uit:

 • Bestandsnaam
 • Tabelnaam
 • Celnaam

Voorbeeld van het gebruik van namen in het resultaat van het exporteren

 

help_id
TabConvertToExcelBase
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email