Tabblad opnemen

Documentatie •
In dit artikel

Via Bestand → Bestand exporteren → Exporteren naar-Excel → tab Opnemen.... opent u het dialoogvenster waarmee u de tabellen en overzichten kunt kiezen die in het exporteren opgenomen moeten worden.

Voorbeeld tablad Opnemen

Boekhouding opnieuw controleren

Door dit selectievakje aan te vinken wordt de boekhouding opnieuw gecontroleerd voordat deze wordt geëxporteerd.

Opnemen

Laat de tabellen en overzichten zien die geëxporteerd kunnen worden. De lijst kan anders zijn afhankelijk van het soort bestand en boekhouding.

Weergave

Het is mogelijk de weergave te kiezen waarvandaan de gegevens geëxporteerd moeten worden. Deze optie is beschikbaar voor het exporteren naar PDF, HTML en XML formaat.

Periodes

Deze groep laat de gebruiker de boekhoudgegevens exporteren, onderverdeeld in periodes.

Rekeningen/Categorieën op periode

Heeft betrekking op de keuze van de Boekhoudperiode en geeft aan welke herhaling per periode gewenst is.

BTW-overzicht

Met deze optie kunt u het BTW overzicht exporteren overeenkomstig de geselecteerde periode.

Periodes voor het gehele jaar aanmaken

Door deze functie te selecteren worden de gedeeltelijke overzichten van het hele jaar geëxporteerd en niet alleen die van de gespecificeerde boekhoud- of exporteerperiode.

Maximum aantal periodes

Het maximum aantal periodes.
 

help_id
dlgconverttopdfcontabase::tabconverttoincludecontabase

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email