Dans cet article

  Huishouden

  Nederland
  Cash Manager
  Privé

  Speciaal voor huishoudens, met een voorbeeld van een uitsplitsing van persoonlijke- woning- en overige kosten. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

  Ouvrir dans Banana WebApp

  Ouvrez Banana Comptabilité Plus sur votre navigateur sans aucune installation. Personnalisez le modèle, saisissez les transactions et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

  Ouvrir le modèle dans Banana WebApp

  Documentation Modèle

  Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand Inkomsten & Uitgaven beginnen.

  Aperçu du modèle

  Gezin XX

  Boehouding 2018

  Basisvaluta: EUR

  Cash Manager

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In
         
    AAAA rekening  
         
  Tabel: Categorieën
  Groep Categorie Beschrijving Tel Op In
      BEDRIJFSRESULTAAT  
         
      INKOMSTEN  
    I.LR Opname van lopende rekening 1
    I.SP Opname van spaarbankboekje 1
    I.EX Extra (jobs, verkoop, diversen, enz.) 1
    I.DI Diversen, winsten, giften 1
  1   Totale INKOMSTEN 00
         
      UITGAVEN  
    200 Inkoop voeding 2
    201 Kelder (wijn, enz.) 2
    202 Huur 2
    203 Elektriciteit, gas, water 2
    204 Telefoonkosten 2
    205 Kleding 2
    210 Gezondheidszorg 2
    211 Reizen, vakantie, amusement 2
    212 Onderhoud (auto, woning, enz.) 2
    213 Brandstof, seizoentreinkaart, bus 2
    214 Ziektekostenverzekering, overige verzekeringen 2
    220 Aankoop onroerend goed 2
    221 Giften 2
    222 Diverse - onvoorziene 2
  2   Totale UITGAVEN 00
         
  00   TOTAAL  
         
         
      KOSTENCENTRUM  
    .P Totale persoonlijke kosten CC
    .W Totale woningkosten CC
    .O Totale overige kosten CC
  CC   Totaal KOSTENCENTRUM  
         
  Dites-nous comment nous pouvons mieux vous aider
  Si les informations contenues dans cette page ne correspondent pas à ce que vous recherchez, ne sont pas suffisamment claires ou ne sont pas à jour, faites-nous savoir.

  Partager cet article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email