Dans cet article

  Huishouden

  Nederland
  Dubbel boekhouden
  Privé

  Speciaal voor huishoudens, met een voorbeeld van kostenplaatsen voor de uitgaven van verschillende familieleden. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

  Ouvrir dans Banana WebApp

  Ouvrez Banana Comptabilité Plus sur votre navigateur sans aucune installation. Personnalisez le modèle, saisissez les transactions et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

  Ouvrir le modèle dans Banana WebApp

  Documentation Modèle

  Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand beginnen.

  Aperçu du modèle

  Gezin XXX

  Boekhouding 2018

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In Gr1
      BALANS    
           
      ACTIVA    
    100 Contanten 1  
    101 Rekening ING 1  
    102 Rekening Rabobank 1  
    105 Vooruitbetaalde belasting 1  
    110 Inventaris, goederen 1  
    120 Onroerend goed 1  
  1   Totale ACTIVA 00 1
           
           
      PASSIVA    
    210 Hypothecaire lening 2  
    280 Banklening 2  
    290 Beginkapitaal 2  
    295 Overgedragen winst of verlies 2  
  296   Winst of verlies lopend jaar 2  
  2   Totale PASSIVA 00 1
           
          1
      WINST- en VERLIES REKENING    
           
      LASTEN    
      WONING    
    300 Huur of hypotheek 3  
    301 Elektriciteit, gas, water 3  
    302 Onderhoud 3  
    303 Woningverzekering 3  
      PERSOONLIJK    
    310 Voeding, drank, enz. 3  
    311 Kleding, spellen, persoonlijke bezittingen 3  
    312 Vervoer (auto, fiets, enz.) 3  
    313 Bankkosten en kosten girorekening 3  
    314 Verzekeringen 3  
    315 Verzend- en telefoonkosten 3  
    316 Belastingen, tarieven 3  
    317 Reizen, vakanties 3  
  3   Totale LASTEN 02 1
           
           
      BATEN    
    400 Salaris, overige inkomsten 4  
    401 Rente op bank/girorekeningen 4  
    402 Andere inkomsten 4  
  4   Totale BATEN 02 1
           
  02   Verlies(+) winst(-) van winst- en verliesrekening 296 1
           
  00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn   1
           
           
      KOSTENCENTRUM    
    .J Uitgaven: Jacob    
    .M Uitgaven: Mary    
    .N Uitgaven: Nadia    
           
  Dites-nous comment nous pouvons mieux vous aider
  Si les informations contenues dans cette page ne correspondent pas à ce que vous recherchez, ne sont pas suffisamment claires ou ne sont pas à jour, faites-nous savoir.

  Partager cet article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email