Support

In this article

Coronavirus

Veel van onze klanten zijn vanwege het coronavirus thuis en zullen tijd besteden aan de boekhouding. Ons bedrijf heeft zich ook anders moeten structureren en wil een uitstekende service blijven bieden aan al onze klanten.
We willen er daarom op wijzen dat we een zeer uitgebreide online documentatie hebben en we verzoeken u daar het maximum uit te halen.
Voor specifieke vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier. Ons support zal u naar de pagina's van de documentatie verwijzen.
Houd er rekening mee dat telefonisch support niet altijd het meest effectieve instrument is voor het verstrekken van technische informatie. Onze medewerkers zullen u vaker doorverwijzen naar de online documentatie.

Support

Om snel antwoord te vinden op je vragen maak je gebruik van (één van) de volgende stappen:

Ons technisch support, via e-mail, voor geregistreerde gebruikers (registreert u zich hier!) van de aangekochte versie Banana Boekhouding 9 Professional of Banana Boekhouding Plus, is gratis tijdens het eerste jaar en verstrekt technische informatie met betrekking tot de installatie en het gebruik van Banana. Informatie met betrekking tot boekhoudkundige- of belasting-technische aangelegenheden zijn niet inbegrepen. Support omtrent het instellen, aanpassen of corrigeren van het rekeningschema of andere complexe werkzaamheden worden gefactureerd (u kunt ons om een prijsofferte vragen), ook tijdens het eerste jaar.
Gelieve bij contact met ons steeds uw registratie-code te vermelden.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email