Openings- en sluitingsdagen

In this article

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag. Onze directe ondersteuning is beschikbaar voor geregistreerde gebruiker op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Onze technische basis ondersteunig is gratis voor technische informatie over de installatie en het gebruik van Banana Boekhouding.

We zijn gesloten op zaterdag en zondag en op de dagen die hierna worden aangegeven.
Gedurende "Dagen met beperkte service" zijn onze werknemers vrij om vakantie op te nemen en geven we geen garantie dat ondersteuning en aflevering plaatsvindt zoals gebruikelijk is.

 
Jaar 2022
1, 6 Januari Gesloten
  Februari  
19 Maart Gesloten
15 April Beperkte service
18 April Gesloten
1, 26 Mei Gesloten
6, 16, 29 Juni Gesloten
  Juli  
1, 15 Augustus Gesloten
  September  
  Oktober  
1 November Gesloten
8, 24, 25, 26, 31 December Gesloten
 
Jaar 2023
1, 6 Januari Gesloten
  Februari  
19 Maart Gesloten
7 April Beperkte service
9, 10 April Gesloten
1, 18, 28, 29 Mei Gesloten
8, 29 Juni Gesloten
  Juli  
1, 15 Augustus Gesloten
  September  
  Oktober  
1 November Gesloten
8, 24, 25, 26, 31 December Gesloten

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email