Openings- en sluitingsdagen

In this article

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag. Onze directe ondersteuning is beschikbaar voor geregistreerde gebruiker op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Onze technische basis ondersteunig is gratis voor technische informatie over de installatie en het gebruik van Banana Boekhouding.

We zijn gesloten op zaterdag en zondag en op de dagen die hierna worden aangegeven.
Gedurende "Dagen met beperkte service" zijn onze werknemers vrij om vakantie op te nemen en geven we geen garantie dat ondersteuning en aflevering plaatsvindt zoals gebruikelijk is.

 
Jaar 2024
1, 6JanuariGesloten
 Februari 
19MaartGesloten
1AprilGesloten
1, 9, 20, 30MeiGesloten
29JuniGesloten
 Juli 
1, 15AugustusGesloten
 September 
 Oktober 
1NovemberGesloten
8, 25, 26DecemberGesloten

      

Jaar 2023
1, 6JanuariGesloten
 Februari 
19MaartGesloten
7AprilBeperkte service
9, 10AprilGesloten
1, 18, 28, 29MeiGesloten
8, 29JuniGesloten
 Juli 
1, 15AugustusGesloten
 September 
 Oktober 
1NovemberGesloten
8, 24, 25, 26, 31DecemberGesloten

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email