You are here

Credit nota's afdrukken

Als u een creditnota af wilt drukken zonder een specifieke stijl te gebruiken verandert u eenvoudigweg het type en de titel van de af te drukken factuur in de Document Type en Beschrijving kolommen van de Transactietabel.

 • Maak de Boeking voor een credit nota aan
 • Om de titel van het document te veranderen voegt u een rij toe aan de boeking als volgt:
  • Voer de datum van de credit nota in de kolom Datum in
  • Voer het credit nota nummer in de kolom Doc.Origineel in
  • Voer '12:' in de kolom Type in en kies in het uitklapmenu tit. 12:tit wordt weergegeven
  • Voer de titel van het document in de kolom Beschrijving in: "Creditnota" in dit voorbeeld
 • Druk het document af via Taken->Klanten->Facturen afdrukken ...

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.