Nieuwe kolom

Naam
Voer de naam in van de kolom die toegevoegd moet worden.

Xml naam
De naam van de kolom zoals deze in Xml weergegeven wordt en gebruikt wordt in scripts.

Gegevens type
Het is mogelijk te kiezen tussen de volgende voorgedefinieerde types: Tekst, Nummer, Bedrag, Datum, Tijd.
 

help_id
dlgnuovocampo

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email