Rekeningkaart vreemde valuta boekhouding

Documentatie •
In dit artikel

Kolommen en de weergaven van de rekeningkaart

In de Rekeningkaart zijn er drie groepen met kolommen met Debet en Credit bedragen en het Saldo in basis en vreemde valuta.

 • Basisvaluta
  Aangegeven worden het Beginsaldo, de Transacties en het Saldo in basisvaluta.
 • Rekening valuta
  De Transacties in de Rekening valuta worden aangegeven.
  Als de rekeningen in Basisvaluta zijn zijn deze waardes identiek aan die in Basisvaluta.
 • Valuta2
  Voor iedere transactie wordt het bedrag in Valuta2 aangegeven.
  De logica van het converteren van bedragen hangt af van de rekeningvaluta, zie Converteren naar Valuta2 op pagina Bestands- en boekhoudingseigenschappen (vreemde valuta).
  Het bedrag in Valuta2 is de tegenwaarde van het bedrag in Basisvaluta omgerekend naar de actuele koers voor Valuta2.
 • De bedragen van de transacties op de rekeningkaart worden met de volgende logica omgerekend:
  • Voor de opening- of overdrachtsrijen wordt het rekeningsaldo omgerekend.
  • Voor de transacties:
   • De debet en credit bedragen in valuta2 worden omgerekend.
   • Het saldo van de rekening in valuta2 wordt berekend door de omgerekende bedragen in valuta2 op te tellen.
    Het is mogelijk dat het eindsaldo van de valuta2 rekening niet gelijk is aan het saldo van de valutarekening omgerekend naar valuta2. Zie de pagina Exchange rates issues (Engelstalig) voor mogelijke afrondingsverschillen.
  • Transactie valuta
   Het is niet zichtbaar of deze niet gelijk zijn aan de rekeningvaluta of basisvaluta. Als een rekening wordt geboekt in een valuta verschillend van de rekeningvaluta, maar gelijk aan valuta2, zijn de bedragen in valuta2 niet de originele bedragen, maar bedragen omgerekend van de basisvaluta.

Weergaven van de rekeningkaarten

In de rekeningkaart van de vreemde valuta boekhouding zijn verschillende weergaven waarvan iedere bepaalde kolommen bij elkaar weergeeft. Als u van de ene naar de andere weergave gaat veranderen de kolommen.

U kunt de volgorde van de kolommen veranderen en extra weergaven maken. Meer details over weergaven zijn te vinden op Tabellen instellen.

Gegevens aanpassen

Het is niet mogelijk de gegevens in de rekeningkaart aan te passen, maar u kunt op het (onderstreepte) rijnummer klikken om terug te gaan naar de betreffende rij in de oorspronkelijke tabel (Transacties of Budget), waar u de gegevens kunt veranderen. Meer informatie is beschikbaar op de pagina Rekening-/Categorie kaart (paragraaf Bijwerken van de Rekeningkaart.

Informatievenster

In het onderste deel van het scherm, het Informatievenster worden de waardes van de rekeningen betreffende de actieve transactie aangegeven:

 • Rekeningnummer
 • Beschrijving van de rekening
 • Bedrag van de rekening in basisvaluta
 • Huidige rekeningsaldo in basisvaluta
 • Valutasymbool van de rekening
 • Bedrag van de transactie in de rekeningvaluta
 • Huidige rekeningsaldo in valuta

 

help_id
multicurrency::accountcard
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email