Beheer van projecturen in het Timesheet

Documentatie •
In dit artikel

Deze programmamodus is in ontwikkeling en nu alleen beschikbaar in de Experimental version. Gebruikers die bestanden hebben aangemaakt met oudere versies moeten deze converteren.

Om projecturen te beheren voegt u de benodigde kolommen in de Journaal tabel toe.

Er zijn twee manieren om projecturen te beheren:

 1. Met de Projecten tabel werken.
 2. Met de kolommen Werk1, Werk2, etc. werken.

Projecten beheren in de Projecten tabel

Voor deze methode moet u de Projecten tabel toevoegen:

Menu Extra → Nieuwe functies toevoegen → Tabel Projecten toevoegen

De volgende kolommen zijn beschikbaar in de Projecten tabel:

 • Id - voer een unieke id in voor ieder project.
 • Beschrijving - voer de naam/beschrijving in van het project.
 • Notities - voer eventuele extra benodigde notities in..

Door de Projecten tabel toe te voegen worden de Projecten Id en de Projecten Beschrijving kolommen automatisch toegevoegd aan de Journaal tabel.

Laat de volgende kolommen zien in Journaal tabel met menu Gegevens → Kolommen instellen:

 • RijType (Type) kolom - voer D in als u de projecturen wilt scheiden van het totaal aantal gewerkte uren.
 • TijdDetailTotaal (Detail)- is een beveiligde kolom. Als D is ingevoerd in de Type kolom berekent het programma de projecturen apart en geeft deze gescheiden weer.
 • Als de kolom Type leeg is berekent het programma de projecturen in de kolom Totaal en geeft deze daar weer.

Projecturen invoeren

De uren die aan projecten besteed zijn kunnen worden beheerd in hun eigen werkblad.

Om de werkuren te scheiden van de projecturen is het noodzakelijk om:

 • Ga op de regel staan van de dag waaraan u het project (of de projecten) toe wilt voegen.
 • Voeg een nieuwe rij toe met Hulpprogramma's → Rij toevoegen Dag
 • Voer een D in in de kolom Type als u de projecturen wilt scheiden van de totaal gewerkte uren.
  Laat leeg indien u de projecturen opgeteld wilt hebben bij de totaal gewerkte uren (kolom Totaal).
 • Voer de Id van het project, zoals ingesteld in de Project tabel. De projectbeschrijving wordt automatisch weergegeven.
 • Voer de begin- en eindtijd van het project in.

Het programma berekent de kolommen Totaal, Verschuldigd, Verschil en Progressief en werkt deze bij.

 

Projecten beheren in de Werk1, Werk2 (etc) kolommen

Als een alternatief op de projecten tabel om projecturen te beheren kunt u de kolommen Wer1, Werk2, etc. gebruiken.

Iedere kolom verwijst naar de uren van een ander project. Het programma heeft twee vooringestelde kolommen maar u kunt andere kolommen toevoegen als u er maar voor zorgt dat als XML naam van de kolommen TimeWork3, TimeWork4... wordt ingevoerd in het Nieuwe kolommen toevoegen venster (menu: Gegevens → Kolommen instellen... → Toevoegen).

Laat de volgende kolommen zien in Journaal tabel met menu Gegevens → Kolommen instellen:

 • RijType (Type) kolom - voer D in als u de projecturen wilt scheiden van het totaal aantal gewerkte uren.
 • TijdDetailTotaal (Detail) - is een beveiligde kolom. Als D is ingevoerd in de Type kolom berekent het programma de projecturen apart en geeft deze gescheiden weer.
 • Als de kolom Type leeg is berekent het programma de projecturen in de kolom Totaal en geeft deze daar weer.

Projecturen invoeren

De uren die aan projecten besteed zijn kunnen worden beheerd in hun eigen werkblad.

Om de werkuren te scheiden van de projecturen is het noodzakelijk om:

 • Ga op de regel staan van de dag waaraan u het project (of de projecten) toe wilt voegen.
 • Voeg een nieuwe rij toe met Hulpprogramma's → Rij toevoegen Dag.
 • Voer een D in in de kolom Type als u de projecturen wilt scheiden van de totaal gewerkte uren.
  Laat leeg indien u de projecturen opgeteld wilt hebben bij de totaal gewerkte uren (kolom Totaal).
 • Voer de Id van het project, zoals ingesteld in de Project tabel. De projectbeschrijving wordt automatisch weergegeven.
 • Voer de begin- en eindtijd van het project in.

Het programma berekent de kolommen Totaal, Verschuldigd, Verschil en Progressief en werkt deze bij.

Rapport met project- en resourcegegevens

U kunt uw projecten en hulpmiddelen filteren en een rapport maken met gegevens voor elk van hen.

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email