Informatie over het Timesheet voor werkgevers

Documentatie •
In dit artikel

Met Timesheet hebben bedrijven, die geen eigen automatisch tijdsregistratiesysteem hebben, een modern informatiesysteem.
Dit levert diverse voordelen op:

 • U voert de gewerkte tijden vlot in en de totalen worden onmiddellijk weergegeven zonder tijdsverlies.
 • Nauwkeurige berekening, fouten worden vermeden.
 • Uitgebreid, hiermee kunt u afwezigheid en vakanties bijhouden.
 • Planning van werktijden en vakanties.
 • Verschillen weergeven tussen overeengekomen en echt gewerkte uren.
 • Flexibel en aan te passen aan elk soort contract.
 • Uitbreidbaar door kolommen toe te voegen.
 • Rapporten voldoen aan de wettelijke eisen.
 • Kan ook gebruikt worden voor projectbeheer.
 • Helemaal gratis.
 • Kan gebruikt worden op elke desktop en mobiel operating systeem.

Eigen verantwoording van de gewerkte uren

Met Banana Boekhouding Timesheet kan iedere werknemer de eigen uren individueel invoeren en altijd de eigen situatie onder controle hebben.
Het einde maand overzicht vat alle nodige informatie samen. U kunt, indien gewenst, ook specifieke overzichten maken voor specifieke doelen.

Gecentraliseerde gegevensinvoer

Timesheet is ook toepasbaar als de werkgever de gegevens van de door de werknemers gewerkte uren verzamelt.
Uren kunnen worden toegewezen aan projecten of wat er ook nodig is.

Levert modellen voor de werknemers van uw bedrijf

Ieder bedrijf heeft andere eisen.
Om het uw werknemers mogelijk te maken uren te registreren is het nuttig Timesheet bestanden voor te bereiden die als model kunnen dienen met voorgeprogrammeerde instellingen.

 • De jaarlijkse feestdagen
 • De kolommen voor het soort vereiste gegevens (systematisch, vereenvoudigd, gemengd).
 • De kolommen voor het soort salaris.
 • De kolommen voor afwezigheden.
 • Toegevoegde kolommen voor te declareren uitgaven, projecten en notities over de voortgang van het werk kunnen ook worden toegevoegd.

Specifieke rapporten

Met Extensies kunt u specifieke rapporten maken aangepast aan de behoeften van een bedrijf.

Een versie voor werkgevers

We denken erover om een applicatie te ontwikkelen voor werkgevers waarmee ze de gegevens in de bestanden die door werknemers worden bijgehouden kunnen verzamelen en consolideren voor statistische of andere doeleinden.

Mocht er een bredere belangstelling zijn voor een dergelijk hulpmiddel, laat het ons dan alstublieft weten via het contactformulier. Geef dan ook aan welke functies belangrijk voor u zijn.

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email