Commando's Productiviteitstoepassingen

Documentatie •
In dit artikel

Het werken met het Banana Boekhouding Time sheet kan geoptimaliseerd worden, via verschillende functies in het Rapporten en Acties menu.

Rapporten menu

Maandelijks Rapport...

Berekent en toont een samenvattend rapport van de geselecteerde periode inclusief de gebruikte hoofdkolommen.

Acties menu

Ga naar vandaag

Zet de cursor op de regel die bij vandaag hoort.

Alles opnieuw controleren (F9)

Deze functie is te vinden onder Acties menu. Met het commando Alles opnieuw controleren... berekent en controleert het programma alles opnieuw en geeft eventuele fouten of verschillen weer.

Gebruik dit commando wanneer u twijfelt of er een probleem is.

Journaal sorteren

Sorteert de rijen op datum.

Inchecken of uitchecken

Voegt de huidige tijd in de geselecteerde cel in. U kunt ook "." (punt zonder aanhalingstekens) in de geselecteerde begin- of eindcel typen.

Dag vullen (van vorige week)

Vult de gewerkte en afwezigheidsuren van de huidige dag met de waardes van de overeenkomstige dag van de vorige week.

Week vullen (van vorige week)

Vult de gewerkte en afwezigheidsuren van de huidige week met de waardes van de overeenkomstige dagen van de vorige week.

Rij toevoegen dag

Voegt een rij toe na de geselecteerde en met dezelfde datum. Gebruik dit om extra dagwaarden in te voeren.

Voeg rij Totaal dag toe

Voegt een rij toe, waarbij de dagwaarden worden getotaliseerd.

Rijen voor periode aanmaken ...

Voeg rijen toe (dagelijks, beginnen, totaal, saldi en overbrengen) op basis van de geselecteerde periode. Alle rijen van het Journaal worden gesorteerd op datum.

Nieuw jaar aanmaken...

Maakt een nieuw Timesheet bestand aan voor het komende jaar. Het programma stelt automatisch de beginwaarden van het vakantiesaldo en de uren in volgens het voorgaande jaar.
Let op! Bij het aanmaken van een nieuw jaar kunnen de feestdagen afwijken van het voorgaande jaar - u moet ze handmatig controleren en wijzigen. Als alternatief stelt Banana.ch SA elk jaar verschillende modellen beschikbaar met nationale feestdagen die voor sommige landen al zijn ingesteld.

Timesheet importeren...

Importeert de waardes van een extern timesheet.

 • Geef het timesheet aan dat geïmporteerd moet worden.
 • Geef de waardes aan de geïmporteerd moeten worden.
  • Importeer alleen feestdagen.
   Haalt alleen de waardes van de Feestdagen kolom op.
   Als er een waarde staat wordt ook de waarde van de kolom Notities overgenomen.
  • Alle gegevens importeren.
   Neemt de waardes van Feestdagen, Notities, Werk, Ziekte, Aanpassen, Verschuldigd en Onderverdeling (splitsing) over

Het programma zoekt in het geïmporteerde bestand naar rijen met dezelfde datum en sectie en neemt de waardes ervan over.
Als het geïmporteerde bestand meerdere rijen met dezelfde datum bevat worden de waardes na de eerste rij niet geïmporteerd.

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email