Menu Hulpprogramma's

Documentatie •
In dit artikel

Het menu Hulpprogramma's heeft diverse commando's die gericht zijn op de Hulpprogramma toepassingen.
De algemene commando's die beschikbaar zijn in alle Hulpprogramma toepassingen worden hierna uitgelegd.
Andere commando's specifiek voor het Adresboek en de Bibliotheek applicatie worden in de betreffende documentatie uitgelegd.

Alles opnieuw controleren...

Controleert alles en geeft een foutmelding wanneer er fouten gevonden worden.

Contacten op naam sorteren

Sorteert de rijen van de tabel Contacten in oplopende volgorde op Naam, Achternaam, Tweede naam, Plaats.

Menu Gegevens archiveren

Het programma houdt voor iedere tabel een lijst van rijen bij die zijn gearchiveerd.

De gearchiveerde rijen worden getoond in de tabel Gearchiveerde rijen. Kies de rijen die getoond moeten worden.

Tabelgegevens archiveren

Verplaatst de rijen van een tabel (Contacten, Items, (Uit)Leningen, Dagboek) naar de tabel Gearchiveerde gegevens op voorwaarde dat:

  • De kolom Datum Gearchiveerd niet leeg is.
  • Er voor de Leningen tabel een vervaldatum en een retourdatum is (een "afgesloten" lening)

Er wordt een lijst met tabelnamen getoond. De tabellen die in deze lijst staan bevatten rijen die gearchiveerd kunnen worden.
Als er geen tabellen zijn met rijen die gearchiveerd kunnen worden dan is het selectievenster leeg.

Gearchiveerde gegevens weergeven

Laat een lijst met de gearchiveerde rijen zien van een specifieke tabel.


 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email