Boekhouding in meerdere talen

Documentatie •
In dit artikel

Met Banana Boekhouding kunt u een boekhouding aanmaken met verschillende talen en de balans en de winst- en verliesrekening presenteren in de taal van uw keuze.

De beschikbare talen zijn: Nederlands, Italiaans, Duits, Frans, Engels, Spaans, Portugees, Chinees.

Voorbeeld meertalig programma

De verschillende talen

 • De taal van het programma.
  De taal die gebruikt wordt voor de interface, de dialoogvensters, etc.
  U kunt de taal veranderen in menu Extra → Programma opties.
  (Zie in de afbeelding hierboven de rode kaders 1 en 3)
 • Documentatie in verschillende talen.
  U heeft complete documentatie in verschillende talen die makkelijk te openen is door op de knop voor help te klikken.
 • Taal van het boekhoudbestand. Wanneer u een boekhoudbestand aanmaakt worden de kolommen ingesteld in de aanmaak taal. (Zie in de afbeelding hierboven het rode kader 2)
 • De taal van de kolom- en tabelkop.
  U kunt deze naar eigen inzicht veranderen. Bijvoorbeeld, in plaats van de term BTW kunt u de afkorting gebruiken die het beste past bij de voorschriften van uw land.
 • De inhoud in elke taal.
  In de cellen kunt u teksten in elke taal invoeren.
 • Extra kolommen voor andere talen.
  U kunt kolommen toevoegen om de balans en de winst & verliesrekening in andere talen te presenteren. U kunt kolommen aanmaken voor andere talen de transactietabel en ook in alle andere tabellen.
 • Weergave in verschillende talen.
  Schakel snel tussen de verschillende talen en druk af in de gewenste taal.
 • Balans en winst & verliesrekening in verschillende talen.
  U kunt de afdruk aanpassen en eenvoudig kiezen welke kolommen u in de eindrapporten wilt laten zien.

De taal van het bestand veranderen

Iedere boekhouding in Banana Boekhouding Plus is een apart bestand. De taal van het bestand is gescheiden van die van het programma en wordt ingesteld als het bestand wordt aangemaakt. (menu BestandNieuw).

Kolomnamen en koppen worden toegekend op het moment dat het bestand wordt aangemaakt, de aanmaak taal wordt dan gebruikt.

Voorbeeld Taal van het bestand kiezen

Om de taal van het bestand en de kolommen te veranderen moet u het bestand opnieuw aanmaken:

 • Gebruik het commando menu Extra → Naar nieuw bestand converteren
 • Kies in het geopende dialoogvenster voor een bestandstype gelijkwaardig aan dat van uw bestaande bestand en klik op OK
 • Kies in het volgende venster de nieuwe taal van het bestand en het afrondingstype en klik op OK

Het program maakt een nieuw bestand aan identiek aan uw vorige bestand, met de nieuwe taalinstellingen. Dit nieuwe bestand moet opgeslagen worden met een nieuwe naam.

De huidige taal van het bestand veranderen

De huidige taal wordt door het programma gebruikt om teksten zoals "Beginsaldo in de rekeningkaart" te tonen.
Normaliter is dit hetzelfde als de aanmaak taal maar kan veranderd worden in Bestandseigenschappen → tabblad Andere.

De kolomkoppen veranderen

U kunt de kolomkoppen veranderen met menu Gegevens → Kolommen instellen.

Kolommen toevoegen voor andere talen

In de rekeningentabel en ook in de andere tabellen (Transacties, BTW codes), kunt u extra kolommen toevoegen waarbij u de beschrijving in andere talen kunt invoeren.

Weergaven aanmaken voor iedere taal

Maak een aparte weergave aan voor iedere taal om afdrukken te kunnen maken met alleen de gewenste taal

 • menu Gegevens → Tabellen instellen commando
 • Maak een weergave aan voor iedere taal.
  In iedere tabel kunt u verschillende weergaven hebben voor verschillende talen, of weergaven die kolommen hebben voor verschillende talen.
 • Pas uw afdruk aan in de taal die u nodig heeft. Als u in verschillende talen wilt afdrukken kunt u een Aanpassing aanmaken zodat u niet steeds opnieuw de instellingen hoeft te veranderen maar deze al klaar heeft staan.

Uitgebreide balans op groepen voor iedere taal

Als u eenmaal de taalkolom aan de rekeningentabel heeft toegevoegd kunt u deze ook laten weergeven het Uitgebreide balans op groepen overzicht.

De standaard teksten van het overzicht (datum, etc.) worden weergegeven in de huidige taal van de boekhouding. Het kan nodig zijn de huidige taal zo nu en dan te veranderen..

Extensies

Als u specifieke wensen heeft in verschillende talen kunnen deze worden geprogrammeerd als Extensies (Engelstalig).

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email