Bestand exporteren

Documentatie •
In dit artikel

Kies het Bestand exporteren commando van het menu Bestand om meer den één tabel te exporteren. Na een keuze in een uitklapmenu uit het formaat voor de geëxporteerde gegevens vindt u In het dialoogscherm dat verschijnt de volgende tabbladen:

  • Base, om de o.a. de naam van het exportbestand en specifieke dingen per formaat op te geven
  • Opnemen tabblad, om de tabellen en de rapporten te bepalen die meegenomen moeten worden in de export
  • Periode, om te bepalen uit welke periode de gegevens geëxporteerd moeten worden
  • BTW, (in boekhoudbestanden met BTW beheer)
  • Compositie, om een vooraf bepaalde instellingen te gebruiken
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email