Snelle invoer

Documentatie •
In dit artikel

In Banana Boekhouding Plus kunt u verschillende handige functies gebruiken om de volgende bewerkingen te versnellen en te automatiseren:

Dit zijn de meest gebruikte functies voor het snel invoeren van gegevens:

Kopiëren, Knippen en Plakken

Gebruik deze functies om gegevens te kopiëren, knippen of plakken van de ene naar de andere cel, van de ene rij naar de andere, van de ene tabel naar een andere, van Excel naar Banana, etc. Zie de functies in het menu Bewerken.

Tekst, rekeningen en bedragen automatisch aanvullen

Automatisch aanvullen maakt gegevensinvoer veel makkelijker en sneller. Zodra u de eerste karakters intypt geeft het programma suggesties welke tekst er volgt gebaseerd op al bestaande gegevens (rekeningen, BTW codes, data of teksten die u al ingevoerd heeft).
In het menu ExtraProgramma OptiesEditor → Rijbeperking in Smart fill, kunt u het aantal waardes dat gesuggereerd wordt beperken of de functie zelfs deactiveren.
U kunt een van de volgende toetsen gebruiken om de voorgestelde waarde te accepteren:

  • Enter, accepteer de keuze en ga naar de volgende bewerkbare cel, naar rechts of naar beneden afhankelijk van de gekozen instellingen.
  • Ctrl+ pijltje naar beneden, accepteer de gekozen waarde en ga naar de cel eronder.
  • Tab, accepteer en ga naar de cel rechts.
  • Shift+Tab, accepteer en ga naar de cel links.
  • F6 (of Cmd+6 voor Mac) accepteer de tekst en voer het bijbehorende commando uit (zie uitleg hierna).
Tekst Automatisch aanvullen in Banana Boekhouding Plus
Belangrijk:

Om het automatisch aanvullen vanuit het vorige jaar uit te schakelen moet Smart fill met transacties van vorig jaar worden gedeactiveerd vanuit het menu BestandBestand en boekhoudingseigenschappen → Opties.  

Sneltoetsen gebruiken bij invoer

U kunt uw gegevensinvoer versnellen met diverse sneltoetsen of door de punt '.' die verschillende functies heeft afhankelijk van de kolom waarin u zich bevindt.

Dit zijn de meest voorkomende:

  • In een Datum kolom voert u met de punt de datum van vandaag in.
  • In een Tijd kolom voert u met de punt de huidige tijd in (bijvoorbeeld Time Sheet).
  • F4 toets (of Cmd+4 op Apple computers): kopieert gegevens van de cel erboven.

U kunt de complete lijst met sneltoetsen vinden in het menu Help Sneltoetsen.

Terugkerende transacties

Heeft u transacties die zich blijven herhalen of elke maand bijna hetzelfde zijn? U kunt ze opnemen in de Terugkerende transacties tabel en automatisch oproepen in de transactietabel wanneer u ze nodig heeft.

Zie hoe Terugkerende transacties ingevoerd worden.

Banktransacties inporteren

Voer automatisch gegevens in van bank, credit card, of PayPal transacties.

Zie alle beschikbare mogelijkheden.

Geïntegreerde rekenmachine

U kent makkelijk formules invoeren in niet beveiligde cellen en dan op Enter drukken. Het programma voert de berekening uit en vult het eindresultaat in. Met deze functie kunt u snel berekeningen maken bijvoorbeeld wanneer u een waarde van een papieren document overneemt of een percentage moet berekenen. De geïntegreerde rekenmachine is te gebruiken in alle tabellen en in alle kolommen van het type bedrag.

Geïntegreerde Calculator in Banana Accounting Plus

Opdracht uitvoeren (F6 toets)

Bij sommige kolommen kunnen bewerkingen uitgevoerd worden met het menu Bewerken → Opdracht uitvoeren of met de bijbehorende toets (F6 of Cmd+6 op Apple computers) die aangegeven wordt in het informatie venster. Met deze functie kunnen gegevens of rijen snel ingevoerd worden zonder de inhoud opnieuw in te typen. Voorbeelden van bewerkingen:

  • Doc kolom: ophalen van terugkerende transacties of invoeren van het volgnummer.
  • Beschrijving kolom: ophalen van gelijksoortige rijgegevens.

Wrap textTekst terugloop

Wanneer de tekst voor een cel erg lang is kunt u met het commando Rijhoogte berekenen van het menu Opmaak ervoor zorgen dat de tekst helemaal zichtbaar wordt doordat de hoogte van de rij aangepast wordt. Voor meer informatie zie de pagina Menu Opmaak.
 

Dit zijn de functies die het meest gebruikt worden voor het controleren op mogelijke fouten:

De kolom Saldo

Vanaf Banana Accounting Plus kunt u in de transactietabel de kolom Saldo activeren die voortdurend het verschil tussen de debet- en creditrekeningen bijhoudt en meteen verschillen laat zien.

Watch the Balance Column Video (Engelstalig)
De Saldo kolom pagina

Boekhouding controleren en opnieuw berekenen

Het commando Boekhouding controleren en opnieuw berekenen van het menu Acties, controleert alle transacties opnieuw en rapporteert direct fouten of verschillen.

Totalen tabel

De Totalen tabel geeft u een beknopt overzicht hoe het gaat met uw bedrijf omdat deze de totalen van de hoofdgroepen laat zien en gebruikt kan worden om het saldo van de rekeningen te controleren. Zie ook de pagina met uitleg over de Totalen tabel.

 Tijdelijk filter & rijen sorteren

Met deze dubbele functie kunt u rijen tijdelijk filteren en sorteren. Deze functie sorteert en filtert tijdelijk tabelrijen zonder de inhoud of volgorde blijvend te veranderen. Dit zijn erg handige functies om snel naar gegevens, zowel tekst als bedragen, te zoeken.
Zodra het sorteren of filteren is opgeheven gaan de tabelrijen terug in hun originele volgorde. Meer informatie...
 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email