Bestandslocatie openen

Documentatie •
In dit artikel

Het commando Bestandslocatie openen van het menu Bestand opent het bestandsbeheerprogramma van het besturingssysteem (Windows Explorer, Finder Mac) en laat de map zien waar het bestand waarin u aan het werk bent zich bevindt.

Om het bestand te hernoemen, te verplaatsen of te verwijderen moet het gesloten zijn.

Ga als volgt te werk:

  • Bestand → Bestandslocatie openen
  • Zoek in de geopende map het bestand op
  • Vervolg met de gewenste actie (kopiëren, hernoemen, verplaatsen).

Soms blijft het bestand vergrendeld zelfs al was het gesloten. In die gevallen is het ook nodig het programma af te sluiten om het bestand helemaal te ontgrendelen.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email