Menu Opmaak

Documentatie •
In dit artikel

In het menu Opmaak zijn de volgende commando's aanwezig:

Standaard stijl

Dit is de standaard stijl voor het hele bestand.

Punts

U kunt diverse lettertypegroottes instellen met 8pt, 10pt, etc.

Vet en Cursief

Markeert tekst in de geselecteerde cel of rij met vetgedrukt of schuingedrukt.

Standaardstijl wijzigen

Er is een standaardstijl voor het bestand. De standaardstijl wordt gebruikt als een rij toegevoegd wordt.

Om de standaardstijl te wijzigen:

  • pas de gewenste stijl toe op een rij;
  • kies van menu OpmaakStandaardstijl wijzigen.

Alle rijen met de oorspronkelijke standaardstijl worden vanaf nu getoond in de nieuwe standaardstijl.

Rijhoogte berekenen

Als de tekst in een cel in een rij erg lang is zorgt het commando Rijhoogte berekenen van het menu Opmaak ervoor dat de tekst helemaal zichtbaar wordt door de hoogte van de rij aan te passen.

Om de hoogte van de rij aan te passen moet de gebruiker:

  • het Gegevens Kolommen instellen commando kiezen;
  • de bijbehorende veldnaam kiezen;
  • de Tekstterugloop optie in het Weergave tabblad activeren;
  • het commando Rijhoogte berekenen van het menu Opmaak uitvoeren voor iedere keer dat dit nodig is.

Alle Rijhoogten berekenen

Dit commando Alle rijhoogten berekenen werkt op dezelfde manier als het vorige commando maar dan op alle rijen van de tabel.

Alle Rijhoogten opnieuw instellen

Stelt alle rijhoogten opnieuw in op de standaardwaarde.

Pagina-einde

Op elk punt in het bestand kan de gebruiker een pagina-einde invoegen.
Om een pagina-einde in te voegen:

  • plaats de cursor op de eerste rij waar de nieuwe pagina moet beginnen;
  • Kies het Opmaak → Pagina-einde commando.

Om een pagina-einde te verwijderen:

  • plaats de cursor op de rij met het pagina-einde;
  • open het menu Opmaak en kies het Pagina-einde commando opnieuw waardoor de pagina einde verdwijnt.

 

help_id
dlgstileriga
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email