Rekeningen

Documentatie •
In dit artikel

U komt in dit venster via menu Rapporten → Rekeningkaarten (zie pagina Rekeningkaarten).
Voorbeeld Rekeningkaarten dialoogvenster tabblad Rekeningen

Rekeningen

Er verschijnt een lijst met alle beschikbare rekeningen.

Alles selecteren

Door deze optie te activeren worden alle rekeningen van het Rekeningschema automatisch geselecteerd.

Als u een of meer rekeningen wilt afdrukken activeert u alleen de gewenste rekeningen.

Zoeken

Met deze optie kunt u direct een of meer rekeningen zoeken. Voer het rekeningnummer of de beschrijving in om de lijst van rekeningen te filteren.

U kunt ook de rekening aangeven die getoond moet worden met de segmenten (indien aanwezig).
Rekeningen en segmenten kunnen gecombineerd worden (bekijk de "developer explanations" Engelstalig).

 • 1000|1001 toont de transacties van de 1000 en 1001 rekeningen.
 • 1000:01 toont alle transacties van de 1000 rekening met het 01 segment.

Op rekeningnummer sorteren

Als deze optie wordt gebruikt worden de rekeningen gesorteerd volgens de selectie die in het filter is toegepast (onderaan het dialoogvenster). Als er bijvoorbeeld rekeningen, kostenplaatsen of segmenten zijn met afkortingen worden deze in alfabetische volgorde gesorteerd.

Filter

Met deze functie kunt u alle rekeningkaarten of alleen een selectie filteren, in het bijzonder:

 • Rekeningen; Kostenplaatsen; Segmenten - deze worden standaard gefilterd wanneer geen selectie wordt gemaakt
 • Rekeningen (bestaande kostenplaatsen en segmenten worden uitgesloten)
 • Rekeningen; Kostenplaatsen (alleen segmenten worden uitgesloten)
 • Kostenplaatsen (rekeningen en segmenten worden uitgesloten)
 • Segmenten (rekeningen en kostenplaatsen worden uitgesloten)
 • Groepen - bestaande groepen worden getoond - u moet degene die afgedrukt moeten worden selecteren
 • Klassen - alle klassen worden getoond - u moet degenen die afgedrukt moeten worden selecteren.

Huidige transacties of Budget transacties

Als de Budgettabel geactiveerd is in uw boekhoudbestand, kunt u kiezen:

 • Huidige transacties
  De gegevens van de transacties tabel worden verwerkt.

Voorbeeld rekeningkaart dialoogvenster met huidige transacties optie

 • Budget transacties
  De gegevens in de Budgettabel worden verwerkt.
  Bij afwezigheid van een Budgettabel worden de bedragen van de budgetkolom van de Rekeningentabel (weergave Budget) omgezet in maandelijkse bedragen op basis van de begin- en einddatum van de boekhouding (als dit een jaar is, is dit een deling door 12 maandelijkse termijnen).

Voorbeeld rekeningkaart dialoogvenster met budget transacties optie

Verschillen in rekeningbedragen (rekeningkaart 00)

Als er verschillen in rekeningbedragen voorkomen (zie de foutmeldingspagina DEBET-CREDIT-verschil) open dan de rekeningkaart voor Groep 00 (of degene in uw rekeningschema die alle rekeningen bevat van BKlasse 1, 2, 3 en 4).
U krijgt een lijst van alle transacties met opeenvolgende saldi die na iedere boeking nul zouden moeten zijn. De rij waarvan het saldo ongelijk nul is bevat de fout.

 

help_id
TabSchedaContoBase
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email