Boekhoud toepassingen

Documentatie •
In dit artikel

Banana Boekhouding Plus biedt diverse gemakkelijk te gebruiken professionele op Excel geënte toepassingen waarmee direct resultaten kunnen worden bereikt.
De boekhoudtoepassingen gebruiken een boekhoud-, planning- en rapportagemechanisme gebaseerd op de methode van het dubbel boekhouden en bieden verschillende gemeenschappelijke functies.

Inkomsten & Uitgaven boekhouding

 • Cash manager (voorheen Kasboek)
  Voor het beheer van een enkelvoudige boekhouding, met de mogelijkheid om inkomsten en uitgaven in te delen naar categorie.
 • Boekhouding inkomsten & uitgaven
  Om een uitgebreide boekhouding te beheren met diverse balansoverzichten en categorieën waaraan inkomsten en uitgaven worden toegewezen.
  Dit maakt een simpel gebruik mogelijk waarvoor geen kennis van Debet en Credit nodig is. Er zijn ook een Balans en inkomsten overzichten mogelijk.

Dubbel boekhouden

 • Dubbel Boekhouden. Een volledige, uitgebreide, boekhoudoplossing volgens de dubbel boekhouden methode. Bewerkingen worden bepaald door het aangeven van de Debet of de Credit rekening. De financiële overzichten zijn compleet met een Balans, Resultatenrekening, Journaal en Rekening kaarten.
 • Vreemde valuta boekhouding
  Dubbel boekhouden met de mogelijkheid om rekeningen in verschillende munteenheden te beheren:
  • Rekeningen voor klanten en leveranciers in verschillende valuta.
  • Transactie met huidige, historische of vrij te kiezen wisselkoers.
  • Facturen in de munteenheid van de klantenrekening.
  • Balans- en rekeningmutaties in basisvaluta of in de vreemde valuta van de rekening.
  • Berekening van de niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten en -verliezen (wisselkoersverschillen).

Voorbeeld boekhoudtoepassingen

Facturering geïntegreerd in de boekhouding

 • Factuur als gewone transactie invoeren
 • Kolommen voor verschillende inhoud speciaal voor facturen.
 • Met of zonder BTW.
 • Mogelijkheid aanpassingen te doen en correcties te maken.
 • Afdrukken van een enkele factuur of groepen van meerdere facturen met een eenvoudig commando.
 • Keuze uit verschillende afdrukformaten die ook aan te passen zijn aan persoonlijke wensen.
 • In digitaal formaat exporteren met Extensions (uitbreidingen).
 • Aanpasbare herinneringen en rekeningafschriften.

BTW beheer

Ondersteunt specificaties van elke land:

 • BTW code tabel om de verschillende BTW percentages aan te gaven. Elke BTW transactie ondersteund.
 • Automatische BTW berekening, netto of bruto.
 • BTW overzichten.
 • Electronisch BTW gegevens versturen naar het het BTW-platform van de Zwitserse Bondsstaat.
 • Extensies voor BTW ondersteuning per land, gebaseerd op de eisen van de belastingautoriteiten.

Financiële Planning

 • Voor bestaande en beginnende bedrijven.
 • Aanmaken van een budget door middel van budgettransacties.
 • Automatische berekening van herhalende uitgaven of inkomsten (rente, loon, bankkosten, etc.).
 • Mogelijkheid om een artikelcode, hoeveelheid en prijs aan te geven.
 • Javascript berekeningen om afhankelijke bedragen te berekenen (berekening van de rente over het werkelijke gebruik van een lening).
 • Het programma zet automatisch financiële planningen op, compleet met liquiditeitsplanning, saldo prognoses, voorlopige balans en resultatenrekening en de mutaties op een rekening.
 • Automatische financiële vooruitzichten voor meerdere jaren.
 • Keuze van de weergave per periode.
 • Vergelijking tussen budget en eindbalans.

Functies voor boekhoudapplicaties

De diverse boekhoudapplicaties leveren verschillende functies.

Deze functies kunnen worden geactiveerd of toegevoegd afhankelijk van uw wensen.
Het programma is gebruiksvriendelijk; een functie die niet wordt gebruikt, wordt ook niet geactiveerd.

Opzetten van een boekhouding

 • Werkt in elke munteenheid. Het valutasymbool kan gekozen worden uit een lijst of naar eigen inzicht ingesteld.
 • Mogelijkheid om het aantal decimalen te veranderen (standaard 2), van 0 tot 12 decimalen om cryptovaluta te beheren.
 • De boekhoudperiode kan naar wens worden ingesteld als kalenderjaar of met een begin- en einddatum die daarvan verschillen.
 • Keuze van de taal van de boekhouding.

Bestand- en gegevensopslag (zoals in Excel)

Van toepassing op alle Banana applicaties:

 • Nieuwe bestanden aanmaken vanuit kant en klare modellen of vanuit eigen bestanden.
 • De gegevens voor een boekhoudjaar worden opgeslagen in één enkel bestand.
 • Het bestand kan worden opgeslagen op elke medium, computer, nertwerk, cloud of worden verstuurd per e-mail.
 • Mogelijkheid een onbeperkt aantal boekhoudbestanden van elk soort te beheren.
 • Gegevens kunnen door meerdere gebruikers tegelijk benaderd worden, maar door één persoon tegelijk worden bewerkt.

Rekeningschema

 • De indeling en de structuur van de rekeningen is volledig op maat te maken.
 • Numerieke of alfanumerieke rekening en groep naam.
 • Mogelijkheid notities toe te voegen of extra kolommen.
 • Groepering en totalen zijn aan te passen volgens een schema geschikt voor elk land.
 • Saldo, rekeningmutaties en totalen worden in real-time bijgehouden en weergegeven.
 • Kostenplaatsen en winstcentra voor gedetailleerd beheer van kosten en inkomsten van specifieke activiteiten of projecten.
 • Segmenten voor overzichten per sector (vestiging).
 • Klantendetails met toezicht op uitstaande facturen, herinneringen en rekeningafschriften.
 • Leveranciersoverzichten met toezicht op betaalde en openstaande facturen.
 • Beheer van klanten en leveranciers, ook als niet in de balans opgenomen rekeningen (met kostenplaats), voor een boekhouding die volgens de kasmethode wordt gevoerd.
 • Niet in de balans opgenomen rekeningen.

Transacties

 • Enkele of verzamel transacties (over meerdere rijen).
 • Op transactie- of op kasbasis.
 • Gebruik van excel-achtige interface, selecteren, kopiëren en plakken, regels toevoegen, zoeken en vervangen.
 • Aanbevelingen, auto-aanvullen en opslaan van herhalende bewerkingen voor snellere gegevensinvoer.
 • Automatische of aangepaste nummering van documenten.
 • Mogelijkheid ingevoerde gegevens aan te passen, kolommen of andere informatie toe te voegen of te ordenen.
 • Koppeling met bestanden of bonnen in digitaal formaat (pdf, afbeeldingen) en het met één klik openen van documenten.
 • Importeren van gegevens van bankafschriften:
  • Verschillende formaten worden ondersteund
  • Mogelijkheid om geïmporteerde transacties aan te vullen of te verwijderen.
 • Rijen markeren met een kleur.
 • Mogelijkheid kolommen op verschillende manieren weer te geven.
 • Context informatie over rekeningsaldo, verschillen of fouten.

Blockchain voor gegevensbescherming

 • Bescherming van ingevoerde mutaties met digitale gegevenscertificatie techniek (zoals bij Bitcoin).
 • Voldoet aan wettelijke eisen.
 • Versturen van gegevens naar de auditor met de zekerheid dat er niet mee geknoeid kan worden.

Standaard en aangepaste overzichten:

 • Balans, resultatenrekening, journaal, rekeningkaarten.
 • Aanpassing en opslag van afdrukinstellingen.
 • Gegevens exporteren naar en koppelen met Excel.

Grafieken

 • Overzicht van de ontwikkeling van rekeningen.
 • Vergelijking van budget en eindbalans
 • Realtime weergave tijdens het invoeren.

Boekhouding controleren

 • Boekhouding controleren met één klik. De boekhouding wordt opnieuw berekend alsof alle transacties opnieuw zijn ingevoerd.
 • Elke foute instelling, verschil of fout wordt gerapporteerd.
 • Iedere melding is gekoppeld aan een help pagina die de oorzaken uitlegt en de oplossingen geeft.
 • Mogelijkheid altijd te corrigeren.

Eindejaarsafsluiting en het aanmaken van een nieuw jaar

 • Automatisch proces om een bestand voor het nieuwe jaar aan te maken, met een overzicht van de saldi en winst en verlies.
 • U kunt gaan werken aan het nieuwe jaar, zelfs als u het vorige niet hebt afgesloten.
 • Commando om een overzicht te maken van de saldi als het vorige jaar is afgesloten.
 • Mogelijkheid om notities toe te voegen en af te drukken.
 • Commando om alle gegevens en afdrukken in pdf formaat te archiveren.

Diversen

 • Nieuwe bestanden aanmaken uitgaande van een bestaand bestand.
 • Overzetten van het ene boekhoudingstype naar een ander, in geval van groei en toevoegen van functionaliteit.
 • Extra tabellen toevoegen:
  • Items Tabel
   • Tabel om items aan te geven die gefacturereerd worden.
    Kan dienen als beheer van kleine voorraad of veilige opslag.
  • Documenten Tabel:
   • Om afbeeldingen (bedrijfslogo) of tekst documenten op te slaan (bijvoorbeeld Javascript programma's).
  • Andere tabellen:
   U kunt tabellen toevoegen waarin u notities kunt invoeren of andere informatie. Tabellen kunnen worden aangepast door er kolommen aan toe te voegen.

XBRL overzicht

Mogelijkheid om XBRL bestanden te genereren die geschikt zijn voor verschillende landen.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email