Banana Boehouding Plus Interface

Documentatie •
In dit artikel

Is Banana Boekhouding Plus nieuw voor u? Geen probleem. Op deze pagina laten we u kort zien welke elementen u op het hoofdscherm te zien krijgt en hoe deze werken.

Op het eerste gezicht lijkt Banana Boekhouding op Excel gebaseerd op tabellen. Het gebruik is heel intuïtief en productief.  Maar u zult snel merken dat Banana boekhouding Plus zoveel meer doet.

Interface Banana Boekhouding Plus

1. De menubalk

De menubalk verandert afhankelijk van de applicatie die geopend is. Ieder menu heeft specifieke commando's. De menuitems in boekhoudtoepassingen zijn Bestand, Bewerken, Gegevens, Opmaak, Extra, Rapporten, Acties, Extensies, Venster, Help.

In het Help menu kunt u het Banana Boekhouding Plus abonnement beheren.

Waarschuwing: in het Mac operating systeem, bevindt de menubalk zich bovenaan aan de rechterkant van het Apple logo (de appel).

Banana Boekhouding Plus MAC interface

Nieuw: In het Menu Venster vindt u verschillende commando's, waarmee u onder andere kunt:

 • De indeling van de gegevensvensters wijzigen (zij-aan-zij of trapsgewijs)
 • Verschillende instellingen kiezen met het Weergave commando:
  • Kies welke interface elementen weergegeven moeten worden om deze aan te passen aan kleine schermen.
  • Kies het weergave thema.
  • Maak hetDOntwikkel menu zichtbaar.

2. De knoppenbalk

De knoppenbalk bevat iconen waarmee u de meest gebruikte commando's en dialogen kunt bereiken
Ga gewoon met de muis over een icoon en wacht een moment op de beschrijving van de betekenis.

Nieuw: Wanneer u meerdere bestanden geopend heeft kunt u nu makkelijk zien waarin u aan het werk bent en naar een ander bestand gaan via de knoppenbalk.

Schakel eenvoudig tussen bestanden in de knoppenbalk

3. Tekst invoergebied

Gewoonlijk wordt tekst direct in de cel ingevoerd. De ingevoerde tekst wordt ook getoond in het tekstinvoergebied net onder de knoppenbalk, waar ook veranderingen kunnen worden gemaakt. 
Verschillende functies versnellen en automatiseren de invoer.

4. De tabellen

Ieder boekhoudbestand heeft diverse tabellen die verschillende boekhoud of applicatie inhoud tonen. Sommige zijn altijd aanwezig en andere zijn optioneel. 
Ga van de ene naar de andere tabel door eenvoudig met de muis op de tabelnaam te klikken.
Tabellen zien er anders uit afhankelijk van de gebruikte toepassing. Door met tabellen te werken heeft u altijd gegevens die gesorteerd en gegroepeerd zijn op basis van de inhoud.

Er zijn hoofdtabellen (vast) en toegevoegde tabellen (die bij bepaalde verschijnen). Toegevoegde tabellen (aangemaakt door de gebruiker) moeten worden bijgewerkt als er een verandering is of gegevens toegevoegd worden. Dit doet u door op het icoontje rechts bovenaan de tabel te klikken Simbolo aggiorna tabella

Icoon voor het bijwerken van tabellen

Als een aanvulling op de verschillende beschikbare overzichten kunt u met Banana Boekhouding Plus alles, in elke tabel, afdrukken wat u op het scherm ziet.
Voor meer informatie zie de pagina Afdrukken/Afdrukvoorbeelden.

5. De weergaven

De weergaven zijn manieren om gegevens van dezelfde tabel te laten zien met specifieke kolommen. Voor iedere tabel zijn er verschillende weergaven en deze zijn erg handig als u uw gegevens op verschillende manieren wilt weergeven, zonder uw basisinstellingen te veranderen. Ga van de ene naar de andere weergave door eenvoudig met de muis op de weergavenaam te klikken.
Weergaven staan onder de tabelnamen en kunnen aan persoonlijke wensen aangepast worden met het commando Tabellen instellen. U kunt ook Nieuwe weergaven aanmaken.

6. Het Filter

Met de functie Rijen filteren, beschikbaar in het Advanced plan van Banana Boekhouding Plus kunt u direct naar eerder ingevoerde transacties zoeken en deze aanpassen. Samen met de functie Rijen tijdelijk sorteren is dit een belangrijke innovatie voor het versnellen van de boekhouding.
Zie voor meer informatie pagina Rijen filteren en tijdelijk sorteren.

7. Contextuele hulp

In Banana Boekhouding Plus biedt context hulp u directe hulp met precies datgene waaraan u werkt. Dit gebeurt op verschillende elkaar aanvullende manieren:

 • A - Het foutmelding venster dat het programma laat zien wanneer het een mogelijke fout ontdekt:
  • Als u op OK klikt krijgt u iedere melding apart te zien.
  • Als u op Help klikt wordt u naar de pagina geleid die de foutmelding uitlegt met mogelijke oplossingen.
  • Als u op Niet waarschuwen klikt worden alle foutmeldingen opgeslagen in het Foutmeldingen venster.
    
 • B - Vraagteken symbool rechtsboven aan de tabel punto interrogativo tabella
  Een klik op het vraagteken brengt u naar onze documentatie pagina waar u uitgebreide informatie kunt vinden over de tabel en alle ander programma functies.
   
 • C - Vraagteken symbool onderaan het Informatie of Berichten venster
  Als u op dit symbool klikt wordt u naar de pagina geleid die de foutmelding uitlegt met mogelijke oplossingen.
   
 • D - Help knop in dialoogvensters
  Klikken op deze knop laat de online pagina met uitleg over het geopende dialoogvenster of de foutmelding zien.

Context Help op diverse niveaus

8. De kolommen

Kolommen zijn de verticale elementen van de tabellen. Iedere tabel heeft specifieke kolommen met specifieke kolomkoppen. De manier waarop kolommen weergegeven worden - breedte, stijl, uitlijning, tekst terugloop, etc. - kan worden ingesteld met de functies van Gegevens→Kolommen instellen.

Sommige kolommen bevatten gegevens die door de gebruiker ingevoerd zijn en andere worden door het programma gebruikt en kunnen niet veranderd worden door de gebruiker (bijvoorbeeld de kolommen van de rekeningkaarten).

U kunt nieuwe kolommen toevoegen met het Gegevens→Kolommen instellen maar de gegevens die daarin gezet worden zullen niet door het programma verwerkt worden.

9. Zoeken en vervangen

De functie Zoeken en vervangen hoort bij het menu Gegevens en blijft zichtbaar totdat deze gesloten wordt. De functie is erg handig voor het snel en makkelijk zoeken en aanpassen van teksten in een tabel. De functie moet niet verward worden met het Hernoemen commando (alleen in het Advanced plan), dat in plaats daarvan in het hele bestand de naam verandert van een rekening, BTW code of andere elementen.

10. De informatievensters

Dit is een zone aan de onderkant van het scherm waar nuttige informatie weergegeven wordt, gerelateerd aan de actieve tabel en cel waarin u zich bevindt. Deze zone is verdeeld in drie zeer handige vensters die directe informatie verschaffen:

 • Het Infovenster laat de inhoud van de rij en de cel zien waarin u staat (bijvoorbeeld naam en rekeningsaldo, BTW code en beschrijving van de gebruikte code).
 • Het Berichtenvenster laat de foutmeldingen zien.
 • Het Grafiekenvenster laat de grafiek van de inhoud van de cel of rij waarin u staat zien (bijvoorbeeld als u op een rekening gaat staan verschijnt de grafiek van het verloop van de rekeningsaldo).

Ga van de ene naar de andere venster door eenvoudig met de muis op de vensternaam te klikken.

Het Infovenster

Het Infovenster toont altijd informatie over de cel en de rij waarin u zich bevindt. Het biedt bijvoorbeeld de namen en codes van de rekeningen die bij de verrichting betrokken zijn, de bedragen en de resterende saldi. Wanneer er een fout is, toont het programma het verschil.

 • Door te klikken op het vraagteken symbool Vraagteken symboolkomt u op de pagina waar de fout wordt uitgelegd.

Infovenster

Het Berichtenvenster

Wanneer het programma fouten tegenkomt, verschijnt er een dialoogvenster om deze te melden:

Dialoog foutmeldingen

 • Klik op de knop OK om iedere afzonderlijke melding te zien.
 • Door de optie Niet waarschuwen te activeren, worden alle foutmeldingen door het programma opgeslagen in het Foutmeldingenvenster.
 • Informatie over de Help-knop is te vinden onder Contextuele hulp.

Het Berichtenvenster bevat een lijst van de fouten die gevonden en aangegeven zijn door het programma.
Om de berichten te lezen klikt u op de tab Berichten.

 • Door vanuit het Berichtenvenster te dubbelklikken op de foutmelding, wordt u naar de rij gebracht waar de fout optrad.
 • Als u op het vraagteken symbool naast de foutmelding klikt, wordt u naar de online documentatie geleid waar de fout wordt uitgelegd en mogelijke oplossingen worden gegeven.

 

Berichtenvenster

 

Het Grafiekenvenster

Door een rekening of een groep te selecteren is het mogelijk een grafiek te tonen in het grafiekenvenster. Met de grafiek kunt u direct de ontwikkeling van uw situatie zichtbaar maken en zelfs een vergelijking tussen uw budget en de werkelijke cijfers. U heeft direct zicht op een periode zonder dat u alle bedragen heeft op te zoeken.
Met het Advanced plan van Banana Boekhouding Plus is het nu mogelijk grafieken te kopiëren, te exporteren en af te drukken, en ook de gegevens, waarmee de grafiek is gemaakt, naar het klembord te kopiëren. Meer informatie vindt u in de pagina over grafieken.

grafiekenvenster

11. De statusbalk

De statusbalk is te vinden helemaal onderaan het Banana Boekhouding scherm en bevat de volgende informatie:

 • rijnummer van de geselecteerde cel/regel
 • Als het Filter actief is wordt het aantal zichtbare rijen aangegeven.
 • Als meerdere cellen van het type bedrag of tijdsaanduiding zijn geselecteerd, wordt het volgende weergegeven:
  • Aantal: Aantal geselecteerde cellen met getallen.
  • Som : Som van de waardes in de geselecteerde cellen.
   In bovenstaande afbeelding zijn 3 numerieke cellen geselecteerd (1.500 + 1.500 + 1.800) en dus is het totaal in de statusbalk 4.800 en het aantal 3. 
 • Zoom 
  • Om de weergavegrootte van de tabellen te vergroten of te verkleinen.
  • Om de lettergrootte van de menu's te veranderen gebruikt u de instellingen van het operating systeem.
  • Zie ook Programma opties.
    
status bar

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email