Een boekhoudoverzicht aanmaken

Documentatie •
In dit artikel

Het Bestand Boekhoudingsoverzicht (boekhoudoverzicht) is een bestand waarin de presentatie van een overzicht wordt ingesteld door aan te geven hoe de rekeningen worden gegroepeerd.

Het op deze manier gecreëerde groeperingssysteem kan aan de boekhouding worden gekoppeld om de voor de nieuwe presentatie geselecteerde rekeningen op te halen en te totaliseren.

Het extern boekhoudoverzicht kan, behalve voor aanpassing van de balans en de resultatenrekening of van andere overzichten, ook worden gebruikt om over te gaan op een ander rekeningschema en de overdracht van de bijbehorende saldi. Meer details vindt u op de pagina Overgang naar een nieuw rekeningschema.

Het extern boekhoudoverzicht is alleen beschikbaar met het Banana Boekhouding+ Advanced plan.

Er zijn twee mogelijkheden om te groeperen:

 • Groepering gebaseerd op de aangegeven groepen
  Deze manier is nuttig als men de rekeningen volgens andere kenmerken wilt groeperen, bijvoorbeeld presenteer de balans en de resultatenrekening volgens een groepering die anders is de de groepering ingesteld in de rekeningentabel.
  • In het overzicht wordt het groepensysteem aangemaakt.
  • Geef voor iedere rekening in de rekeningentabel in de boekhouding in de GR1 kolom (of een andere kolom) de groep aan waarin de rekening gegroepeerd moet worden.
  • Wanneer het overzicht wordt uitgevoerd worden alle rekeningen die met groepen in het externe overzicht bestand gemarkeerd zijn overgenomen.
 • Groepering gebaseerd op de aangegeven rekeningen
  Deze manier is nuttig als men een geen overzicht wil met alle maar alleen met een paar geselecteerde rekeningen.
  • Geef in het overzicht de rekeningen aan van de rekeningentabel van het boekhoudbestand die opgenomen moeten worden.
  • Wanneer het overzicht wordt uitgevoerd worden alleen de aangegeven rekeningen overgenomen.

Zo maakt u een boekhoudoverzicht bestand aan

Om een boekhoudoverzicht te maken:

 • Menu Bestand Nieuw... Boekhoudingsoverzicht
 • U kunt met een bestaand of een geheel nieuw model beginnen.
 • Sla het aangemaakte bestand op onder een nieuwe naam.

Voorbeeld nieuw extern boekhoudoverzicht bestand maken

De kolommen van het Boekhoudingsoverzicht

Het Boekhoudingsoverzicht bestand heeft dezelfde kolommen als die in het Rekeningschema van het boekhoudbestand. Dit maakt het mogelijk de groeperingen en totalen aan te maken.

Voorbeeld kolommen rekeningschema extern boekhoudbestand

Sectie
Deze kolom wordt gebruikt om de namen aan te geven die in de presentatie gebruikt moeten worden.
Voor de diverse mogelijkheden, zie de documentatie over de Secties.

Groep
De groep waarin de rekeningen van de boekhouding moeten worden getotaliseerd of een groep van het overzicht.

Rekening (alleen zichtbaar de weergave Compleet)
De rekening die in het overzicht opgenomen moet worden.

 • Als er rekeningen zijn wanneer het overzicht wordt aangemaakt worden alleen die overgedragen die aangegeven zijn.
 • Als er geen rekeningen zijn aangegeven worden de rekeningen die bij elkaar horen d.m.v. een groep overgedragen.

Beschrijving
Beschrijving voor de groepering of voor de rij zelf.

Tel Op In
In de kolom Tel Op In, geeft men het de naam van het totaal aan waarin de rij moet worden getotaliseerd.

Tot
Als het woord "Ja" wordt ingevoerd wordt alleen de Totaal rij weergegeven en niet de rekeningen die deel zijn van dit totaal.
Zie ook "Alleen groepstotalen weergeven" in het Boekhoudingsoverzicht.

Behouden
Doorgaans worden de totaalrijen die rekeningen hebben met een saldo meegenomen in het overzicht.
Als u "Ja" aangeeft in deze kolom wordt de rij altijd getoond. Dit kan toegepast worden op zowel de totalen als de rekenigen.

Met trans.
Dit is van toepassing op groepen die een nulsaldo hebben.
De rij wordt alleen getoond als er transacties waren gedurende de overzichtsperiode.

Een Overzicht op groepen aanmaken

 • Maak in het Overzicht de gewenste groepen en subgroepen aan.
 • In de Gr1 of Gr2 kolom van de Rekeningentabel geeft men de groep aan waarin de rekening moet worden getotaliseerd.
  Als de Gr1 kolom (of een andere voorkeurskolom) niet zichtbaar is maak deze dan zichtbaar met het commando Kolommen instellen.
 • De rekeningen die niet worden aangewezen worden niet meegenomen in het Overzicht.
 • Genereer het Overzicht door de opdrachten:

Voorbeeld boekhoudoverzicht op groepen

Een Overzicht aanmaken dat alleen geselecteerde rekeningen van de boekhouding groepeert

Deze methode is actief zelfs als in het overzicht maar één rekening wordt aangegeven.
Geef geen enkele rekening aan als u wilt dat het overzicht wordt gegenereerd op groepen.

In het overzicht worden aangegeven:

 • De rekeningen van de boekhouding die gegroepeerd moeten worden.
  Alleen de aangewezen rekeningen worden in het overzicht opgenomen.
 • De groepen waarin de rekeningen gegroepeerd moeten worden.

Voorbeeld boekhoudoverzicht met geselecteerde rekeningen

Het boekhoudverzicht kan met de volgende opdrachten aangemaakt worden:

 • Menu RapportenUitgebreide Balans op groepen, gedeelte Secties,
  • RekeningschemaSectiesExtern boekhoudingsoverzicht
 • Menu Rapporten Boekhoudingsoverzicht kies het Base tabblad en de optie Extern boekhoudingsoverzicht.

 

help_id
dlgdoppiabaseprospetto::tabdoppiabaseprospetto
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email