DEBET-CREDIT-verschil

Het totaal van de Credit transacties komt niet overeen met het totaal van de Debet transacties.

Oorzaken

  1. De tegenrekening ontbreekt
  2. Er is een niet bestaand rekeningnummer ingevoerd
  3. In een meervoudige transactie (een transactie verdeeld over meer dan een rij) heeft u de verkeerde rekening ingevoerd of u heeft niet alle bedragen ingevoerd die samen de meervoudige transactie opmaken.
  4. De boekhouding is niet herberekend (Boekhouding controleren).

Oplossingen

Zoek de rij op die het verschil oplevert

Hoe het probleem op te lossen

  1. Voor het tegenrekeingnummer in
  2. Verifieer of de rekening bestaat in de Rekeningentabel en voeg deze toe als deze ontbreekt.
  3. Controleer de bedragen en zorg ervoor dat er geen ontbreekt.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email