Eindejaar PDF afdrukken

Documentatie •
In dit artikel

Pdf-archief met alle boekhoudgegevens

Het bestand wordt aangemaakt met een inhoudsopgave die een gemakkelijke toegang tot de verschillende afdrukken mogelijk maakt.

U kunt de volgende documenten in PDF formaat opslaan:

  • Balans en Winst- en Verliesrekening
  • Rekeningen-, transactie-, BTW- en totalentabel
  • BTW overzichten
  • Rekeningkaarten

Als u dit bestand opslaat op een niet herschrijfbare CD (te bewaren bij de boekhouddocumenten) voldoet u aan de vereisten voor het archiveren van boekhoudgegevens.

Dit voorbeeld is gemaakt met de volgende functies:

Menu Bestand → Pdf bestand aanmaken

Pdf bestand aanmaken

Een extra kolom afdrukken

De volgende functies worden gebruikt om een extra kolom in de balans af te drukken:

 

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email