You are here

Boekhouding voor ZZP'ers (met voorbeeldtransacties)

 

Download example: Fred_ZZP_voorbeeld_db_btw.ac2

 
Boekhouding type: Double-Entry Accounting with vat/sales tax, Business
Country: Netherlands
How to use a template


 

ZZP'ers en mensen met een eigen activiteit zijn één van de belangrijkste groepen van de workforce, zeker ook in Nederland.

Voor de ZZP'er of MKB'er is Banana 8 een prima programma om de financiële administratie mee bij te houden. Met enkele stappen heeft u het programma operationeel en kunt u beginnen met het verwerken van de transacties.

Zò begint u!

Nadat u het programma heeft geïnstalleerd, klikt u op

  • Bestand > Nieuw
  • kiest vervolgens uit Groep: Dubbel Boekhouden;
  • uit Bestand: Dubbel Boekhouden met BTW
  • uit Voorbeelden/Prototypes: Boekhouding voor ZZP
  • klik op OK.

U komt vervolgens op onderstaand scherm terecht. Hier kunt u desgewenst direct de naam van de administratie intypen die u in de koptekst wenst te zien. De overige schermen kunt u beter even laten voor wat ze zijn; u kunt deze later altijd nog invullen of wijzigen middels Bestand > Bestands- en Boekhoudingseigenschappen in het menu.

  • Klik op OK.

Sla nu de administratie op onder de naam die u verkiest:

  • Bestand > Opslaan als.

Wij hebben het voorbeeld de naam gegeven Fred ZZP en zien deze bij het openen van de administratie in de kop staan


 

Controleren van het rekeningschema

Het hart van een boekhouding wordt gevormd door de rekeningen die kunnen worden gebruikt. Bij het prototype dat we hebben gekozen wordt een uitgebreid rekeningschema meegeleverd.

Het is dus verstandig even te controleren of alle rekeningen die u wenst te gebruiken aanwezig zijn en of de namen van de gegeven rekeningen overeenstemmen met uw wensen.

Ga daartoe naar de Rekeningen-tabel.

Enkele toelichtingen bij het rekeningschema

Vaste activa

De vaste activa-rekeningen zijn alle voorzien van een afschrijvingsrekening. De tegenpolen van die rekeningen zijn in de groep 44 te vinden als verliesrekeningen.

Om geen verschil te krijgen met fiscale gegevens die benodigd zijn voor de aangifte wordt dikwijls de fiscale grens van € 450 voor een investering gehanteerd (< 450 gaat direct naar kosten; > 450 wordt als activa geboekt en wordt op afgeschreven). Als afschrijving hanteert men dan tevens de fiscale regel van 20% of wel 5 boekjaren.

De boeking voor de jaarlijkse afschrijving wordt dan debet de afschrijvingskosten (rubriek 44) en credit de afschrijvingsrekening behorend bij de actiefrekening. Op deze wijze behoudt u in de boekhouding inzicht in de totale investeringen en de daarop reeds afgeschreven bedragen.

Debiteuren

Er is ook een andere wijze van registratie van debiteuren mogelijk, via een klantenregister onderaan het rekeningschema met uitgebreide mogelijkheden voor de contrôle van de betalingen. Zie hiervoor het Submenu Klanten. Overigens ook te gebruiken voor de crediteuren/leveranciers, zie Submenu Leveranciers.

Verschillenrekening

Komt u tijdens het verwerken van de transacties een bedrag tegen dat u beslist niet thuis kunt brengen op dat moment dan kunt u dat bedrag tijdelijk parkeren op deze rekening en later de juiste rekening er voor in de plaats zetten.

Bankgirobetalingen

Hierop kunt u automatisch ingeladen mutaties van de bank plaatsen teneinde deze eerst verder te kunnen bewerken alvorens ze naar de juiste rekeningen over te zetten.

Winst of verlies lopend jaar

Deze rekening wordt automatisch bijgewerkt op basis van de ingebrachte boekingen.

Inbrengen beginsaldi

Eventueel aanwezige beginsaldi dienen te worden ingevoerd. Deze beginstanden kunnen voortkomen uit een reeds eerder bijgehouden administratie of gevormd zijn doordat u weliswaar thans eerst met de onderneming start maar reeds middels privé-middelen bestedingen en/of ontvangsten heeft gehad die de onderneming betreffen.

De beginstanden kunt u invullen in de kolom Opening EUR. Let u er bij het invoeren van de passiva op dat de saldi voorafgegaan moeten worden door het minteken (-). De controle of de invulling in ieder geval in evenwicht is kunt u vinden door op regel 93 te kijken.

BTW Beheer

Het gebruik van de BTW-rekeningen en de BTW-tabel binnen Banana worden hier toegelicht, terwijl bijzondere regelingen voor Nederland en speciale procedures hier geïntroduceerd worden.

Het invoeren van Transacties (boekingen)

Dit gebeurt in de Transacties-tabel. Ga naar Transacties voor gedetailleerde informatie. In de pagina's die onder de Transacties pagina hangen vindt u tevens informatie over verschillende soorten transacties, het snel invoeren van transacties.

Om het invoeren van uw transacties te versnellen kunt u de transacties van de bank ook automatisch importeren. Zie hiervoor Transacties importeren.

Rekeningkaarten

Van alle rekeningen in het Rekeningschema kan op elk gewenst moment een Rekeningkaart opgevraagd worden, zodat u de inkomsten en uitgaven van een bepaalde rekening steeds kan controleren; in geval van een afwijkend saldo van de bijvoorbeeld de Postbank, kunt u de rekeningkaart van Banana naast uw bankafschriften leggen en de twee vergelijken.
Voor de afsluiting van het jaar wworden alle Rekeningkaarten uitgeprint. Uitgebreide info over Rekeningkaarten vindt u hier.


 

Balans- en Winst & Verlies Rekening

Om de Uitgebreide Balans op groepen te verkrijgen, klikt u op het commando Uitgebreide Balans op groepen van het menu Rapporten.

Middels het dialoogvenster dat verschijnt kunnen vele opties geactiveerd worden voor het personalizeren van uw rapport.

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email