You are here

Bedrijf

U kunt deze template openen met de Banana Accounting software. Als u nog geen Banana Accounting heeft, kunt u het gratis downloaden en proberen tot 70 transactierijen (Starter Edition). Banana Accounting biedt vele templates om uit te kiezen.
Zie ook Info over het gebruik van modellen

Download example: uk_btw_bedrijf.ac2

 
Boekhouding type: Boekhouding inkomsten & uitgaven met BTW, Business
Country: Netherlands

Bedrijf XXX

Boekhouding 2018

Basisvaluta: EUR

Boekhouding inkomsten & uitgaven met BTW

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    VERMOGEN  
       
  1000 Contanten 1
  1010 Rekening ING 1
  1020 Bankrekening 1
  1100 Klanten 1
  1150 Vooruitbetaalde belastingen 1
  1200 Inventaris 1
  1300 Tijdelijke activa 1
  1310 Bedrijfsuitrusting 1
  1320 Kantoormeubilair 1
  1330 Computer 1
  1340 Software 1
  1350 Auto 1
  1360 Onroerend goed 1
  2000 Leveranciers 1
  2050 BTW overeenkomstig het BTW overzicht 1
  2070 Verschuldigde BTW 1
  2100 Banklening 1
  2110 Tijdelijke passiva 1
       
1   TOTAAL  
       
Categorieën
Groep Categorie Beschrijving Gr
    BEDRIJFSRESULTAAT  
       
    UITGAVEN  
  3000 Inkoop goederen voor wederverkoop 3
  3100 Salarissen 3
  3110 Sociale bijdragen 3
  3120 Pensioenfonds 3
  3130 Ongevallenverzekering 3
  3140 Ziektekostenverzekering 3
  3200 Huur 3
  3210 Onderhoud bedrijfsuitrusting 3
  3220 Auto-uitgaven 3
  3230 Andere verzekeringen 3
  3240 Kosten 3
  3250 Elektriciteit 3
  3260 Kantoorbenodigdheden 3
  3270 Telefoon, Fax 3
  3280 Verzendkosten 3
  3290 Reclame 3
  3300 Rente op banklening 3
  3310 Bankkosten en kosten lopende rekening 3
  3320 Afschrijving bedrijfsuitrusting 3
  3330 Afschrijving onroerend goed 3
  3340 Belastingen 3
       
3   TOTALE UITGAVEN 00
       
    INKOMSTEN  
  4000 Inkomsten uit diensten 4
  4100 Inkomsten uit verkoop 4
  4200 Andere inkomsten 4
       
4   TOTALE INKOMSTEN 00
       
00   TOTAAL  
       
    Autokosten  
  .BEN Benzine CE
  .VER Verzekeringen en andere bijdragen CE
  .REP Reparaties CE
CE   Totale Autokosten  
BTW-codes
BTW-code Beschrijving % BTW
V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
V6 Leveringen/diensten 6% 6.00
VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
OV21 Oninbare vorderingen 21.00
OV6 Oninbare vorderingen 6.00
PG12 Privégebruik 12.00
V0 Leveringen/diensten 0%  
  Leveringen en/of diensten binnenland  
     
VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
VR6 Verleggingsregelingen 6% 6.00
  Verleggingsregelingen  
     
VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
VEU Levering naar landen binnen de EU  
VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
  Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
     
VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% 6.00
ICP21 Intracommunautaire prestaties 21% 21.00
ICP6 Intracommunautaire prestaties 6% 6.00
  Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
  Verschuldigde BTW  
     
IG21 Voorbelasting 21% 21.00
IG6 Voorbelasting 6% 6.00
IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) 6.00
IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
IG6-2 Voorbelasting 6%(BTW verlegd) 6.00
D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% 6.00
  Voorbelasting  
     
  TOTAAL  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Speciaal voor kleine bedrijven, met BTW en voorbeelden van (samengestelde) transacties. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand Inkomsten & Uitgaven beginnen.

Share this article: Twitter | Facebook | Email