You are here

Bedrijf

Speciaal voor kleine bedrijven, met BTW en voorbeelden van (samengestelde) transacties. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

Country: Netherlands  | Boekhouding type: Boekhouding inkomsten & uitgaven met BTW  |  Category: Business

Bedrijf XXX

Boekhouding 2018

Basisvaluta: EUR

Boekhouding inkomsten & uitgaven met BTW

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    VERMOGEN  
       
  1000 Contanten 1
  1010 Rekening ING 1
  1020 Bankrekening 1
  1100 Klanten 1
  1150 Vooruitbetaalde belastingen 1
  1200 Inventaris 1
  1300 Tijdelijke activa 1
  1310 Bedrijfsuitrusting 1
  1320 Kantoormeubilair 1
  1330 Computer 1
  1340 Software 1
  1350 Auto 1
  1360 Onroerend goed 1
  2000 Leveranciers 1
  2050 BTW overeenkomstig het BTW overzicht 1
  2070 Verschuldigde BTW 1
  2100 Banklening 1
  2110 Tijdelijke passiva 1
       
1   TOTAAL  
       
Categorieën
Groep Categorie Beschrijving Gr
    BEDRIJFSRESULTAAT  
       
    UITGAVEN  
  3000 Inkoop goederen voor wederverkoop 3
  3100 Salarissen 3
  3110 Sociale bijdragen 3
  3120 Pensioenfonds 3
  3130 Ongevallenverzekering 3
  3140 Ziektekostenverzekering 3
  3200 Huur 3
  3210 Onderhoud bedrijfsuitrusting 3
  3220 Auto-uitgaven 3
  3230 Andere verzekeringen 3
  3240 Kosten 3
  3250 Elektriciteit 3
  3260 Kantoorbenodigdheden 3
  3270 Telefoon, Fax 3
  3280 Verzendkosten 3
  3290 Reclame 3
  3300 Rente op banklening 3
  3310 Bankkosten en kosten lopende rekening 3
  3320 Afschrijving bedrijfsuitrusting 3
  3330 Afschrijving onroerend goed 3
  3340 Belastingen 3
       
3   TOTALE UITGAVEN 00
       
    INKOMSTEN  
  4000 Inkomsten uit diensten 4
  4100 Inkomsten uit verkoop 4
  4200 Andere inkomsten 4
       
4   TOTALE INKOMSTEN 00
       
00   TOTAAL  
       
    Autokosten  
  .BEN Benzine CE
  .VER Verzekeringen en andere bijdragen CE
  .REP Reparaties CE
CE   Totale Autokosten  
BTW-codes
BTW-code Beschrijving % BTW
V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
V6 Leveringen/diensten 6% 6.00
VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
OV21 Oninbare vorderingen 21.00
OV6 Oninbare vorderingen 6.00
PG12 Privégebruik 12.00
V0 Leveringen/diensten 0%  
  Leveringen en/of diensten binnenland  
     
VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
VR6 Verleggingsregelingen 6% 6.00
  Verleggingsregelingen  
     
VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
VEU Levering naar landen binnen de EU  
VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
  Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
     
VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% 6.00
ICP21 Intracommunautaire prestaties 21% 21.00
ICP6 Intracommunautaire prestaties 6% 6.00
  Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
  Verschuldigde BTW  
     
IG21 Voorbelasting 21% 21.00
IG6 Voorbelasting 6% 6.00
IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) 6.00
IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
IG6-2 Voorbelasting 6%(BTW verlegd) 6.00
D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% 6.00
  Voorbelasting  
     
  TOTAAL  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand Inkomsten & Uitgaven beginnen.


Gratis tot 70 transactierijen

U kunt deze template openen met de Banana Accounting software. Als u nog geen Banana Accounting heeft, kunt u het gratis downloaden en proberen tot 70 transactierijen (Starter Edition). Banana Accounting biedt vele templates om uit te kiezen.

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email