You are here

Winkel

Speciaal voor kleine winkels, met één rekening (kas), BTW en voorbeelden van transacties. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

Country: Netherlands  | Boekhouding type: Kasboek met BTW  |  Category: Business

Winkel XX

Boekhouding 2018

Basisvaluta: EUR

Kasboek met BTW

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
       
  1000 Contanten  
       
Categorieën
Groep Categorie Beschrijving Gr
    BEDRIJFSRESULTAAT  
       
    INKOMSTEN  
  100 Ontvangstbewijzen voor product "A" 10
  101 Ontvangstbewijzen voor product "B" 10
  102 Ontvangstbewijzen voor product "C" 10
10   Totale verkoop 1
  110 Opname van lopende rekening 11
  111 Diensten 11
  112 Overige 11
11   Andere inkomsten 1
1   Totale INKOMSTEN 00
       
    UITGAVEN  
  200 Storting op girorekening 2
  210 Inkoop postzegels 2
  211 Brieven en pakketten 2
  212 Postbenodigdheden 2
  213 Kantoorbenodigdheden, apparatuur, schoonmaak 2
  114 Huur, elektriciteit, water 2
  215 Telefoon en fax 2
  220 Onderhoud onroerend goed 2
  221 Etalage-inrichting 2
  222 Reclame, folders 2
  223 Agentschapskosten 2
  230 Betaling voor goederen 2
  240 Salarissen en personeelskosten 2
  241 Kosten en overige vergunningen 2
  250 BTW overeenkomstig het BTW overzicht 2
  260 Verschuldigde BTW 2
2   Totale UITGAVEN 00
       
00   TOTAAL  
       
       
    KOSTEN- EN WINSTCENTRA  
  .P Winkelbeheer en personeelsmanagement T1
  .G Goederenbeheer T1
  .I Investeringen T1
T1   Totale DIVISIE  
       
BTW-codes
BTW-code Beschrijving % BTW
V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
V6 Leveringen/diensten 6% 6.00
VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
OV21 Oninbare vorderingen 21.00
OV6 Oninbare vorderingen 6.00
PG12 Privégebruik 12.00
V0 Leveringen/diensten 0%  
  Leveringen en/of diensten binnenland  
     
VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
VR6 Verleggingsregelingen 6% 6.00
  Verleggingsregelingen  
     
VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
VEU Levering naar landen binnen de EU  
VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
  Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
     
VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% 6.00
ICP21 Intracommunautaire prestaties 21% 21.00
ICP6 Intracommunautaire prestaties 6% 6.00
  Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
  Verschuldigde BTW  
     
IG21 Voorbelasting 21% 21.00
IG6 Voorbelasting 6% 6.00
IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) 6.00
IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
IG6-2 Voorbelasting 6%(BTW verlegd) 6.00
D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% 6.00
  Voorbelasting  
     
  TOTAAL  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand Inkomsten & Uitgaven beginnen.


Gratis tot 70 transactierijen

U kunt deze template openen met de Banana Accounting software. Als u nog geen Banana Accounting heeft, kunt u het gratis downloaden en proberen tot 70 transactierijen (Starter Edition). Banana Accounting biedt vele templates om uit te kiezen.

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email