In this article

  Import Netherlands' Audit File (BETA)

  Import
  Nederland

  Accountants kunnen het SAF-T bestand gebruiken om in Banana boekhouding een volledig boekhoudbestand te reconstrueren, zodat ze te allen tijde toegang hebben tot de boekhoudgegevens. Zelfs als ze geen toegang hebben tot de originele boekhoudsoftware, kunnen ze de boekhoudgegevens bekijken, rapporten maken en andere informatie ophalen.

  Grote voordelen voor accountants:

  • Toegang tot en weergave van de gegevens van het SAF-T bestand.
  • Boekhoudgegevens op de computers van de accountants
  • Bespaar tijd om de audit te doen.
  • Werk sneller
  • Verbetert de efficiëntie.
  De huidige "Import Nederlandse Audit File" BananaApp is in Beta versie. In de toekomst kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht.

  We vragen onze gebruikers vriendelijk met ons samen te werken om de app te verbeteren.

  De BananaApp biedt de mogelijkheid om de volgende gegevens uit het SAF-T bestand te importeren in Banana boekhouding:

  • Grootboekrekeningen.
  • Klantenrekeningen.
  • Leveranciersrekeningen.
  • Transacties.

  Om deze app te gebruiken en de gegevens correct te importeren, is het noodzakelijk om de volgende stappen te volgen:

  1. Installeer de Banana boekhouding software (vereiste versie 9.0.4 of recenter).
  2. Installeer de" Import Nederlandse Audit File (BETA)" BananaApp
  3. Maak een nieuw boekhoudbestand aan.
  4. Start de Importeer Rekeningen App
  5. Start de Importeer Transacties App
  6. Pas het rekeningschema aan.

  Banana boekhouding software installeren

  Download en installeer Banana boekhouding Plus op uw computer.

  De BananaApp installeren

  Zie de documentatie Apps beheren voor het installeren van de "Import Nederlandse Audit File (BETA)" BananaApp in Banana boekhouding.

  Na de installatie zijn de apps zichtbaar in het menu Rapporten > Naar boekhouding importeren...:

  • Selecteer "Rekeningen" om de "Auditfile NL - Importeer Rekeningen (BETA)" app te zien
  • Selecteer "Transacties" om de  "Auditfile NL - Importeer Transacties (BETA)" app te zien

  Creëer het boekhoudbestand en stel het in

  Na de installatie is de software klaar. De accountant kan nu beginnen met het opzetten van een boekhoudbestand om de SAF-T gegevens erin te importeren.

  Creëer een nieuw boekhoudbestand

  • Open Banana Accounting.
  • Download en open het boekhoudmodel voor Nederland.

  Het gedownloade model bevat een volledig rekeningschema (compleet rekeningschema met Balans, Winst- en Verlies, Klanten en Leveranciers) en een aantal transactie-voorbeelden.

  Het boekhoudbestand configureren

  • Wijzig de boekhoudperiode in het tabblad Boekhouding:
   • Menu Bestand > Bestands- en boekhoudingseigenschappen...
   • De begin- en einddatum van de boekhouding invoeren, gebaseerd op de periode van de Auditfile.
  • Verwijder alle voorbeelden van transactierijen:
   • Selecteer de rijen en klik op menu Bewerken > Rijen verwijderen...

  Het boekhoudbestand is nu klaar voor een nieuwe en schone import van gegevens uit de Auditfile

  Rekeningen importeren in Banana boekhouding

  Om het importeren van rekeningen te starten:

  • Menu Rapporten > Naar boekhouding importeren...
  • In de import sectie, Rekeningen selecteren
  • Vanuit de lijst, selecteer Auditfile NL - Rekeningen importeren (BETA)
  • In het veld Bestandsnaam, klik op Bladeren en het SAF-T xml bestand invoeren
  • Bevestigen met OK

  Voor meer informatie, zie onze pagina's Naar boekhouding importeren en Rekeningen importeren.

  Wanneer de app uitgevoerd wordt, haalt het script de volgende gegevens uit de auditfile:

  • Grootboekrekeningen
   • Rekeningnummer
   • Beschrijving
   • BKlasse (*)
   • Openingssaldo
  • Klanten- en leveranciersrekeningen
   • Rekeningnummer
   • Beschrijving
   • BKlasse
   • Adress

  Alle opgevraagde gegevens worden vervolgens ingevoegd in de Rekeningentabel van het boekhoudbestand:

  • Rekeningen worden geïmporteerd boven op de Rekeningentabel van het bestand.
  • Rekeningen die al bestaan in de Rekeningentabel worden niet geïmporteerd.
  • (*) Door de structuur van de Auditfile is het niet mogelijk om de exacte BKlasse-waarde voor de rekeningen te bepalen. De Auditfile maakt enkel een onderscheid tussen de rekeningen die tot de balans behoren en de rekeningen die tot de winst- en verliesrekening behoren. In Banana boekhouding hebben we echter ook een kolom "BKlasse", die een verder onderscheid maakt tussen Activa en Passiva en tussen Baten- en Lastenrekeningen (zie de Documentatie).
   Accountants moeten deze waarden handmatig aanpassen.

  Transacties importeren in Banana boekhouding

  Om de importeer transacties app te starten:

  • Menu Rapporten > Naar boekhouding importeren...
  • In de import sectie, Transacties selecteren
  • Vanuit de lijst, selecteer Auditfile NL - Transacties importeren (BETA)
  • In het veld Bestandsnaam, klik op Bladeren en het SAF-T xml bestand invoeren
  • Bevestigen met OK

  Voor meer informatie, zie onze pagina's Naar boekhouding importeren en Transacties importeren.

  Wanneer de app uitgevoerd wordt, haalt het script de volgende gegevens uit de auditfile:

  • Transactie-rijen
   • Datum: datum van de transactie
   • Doc: document-number (rijen met hetzelfde doc-nummer behoren tot dezelfde transactie)
   • Beschrijving: beschrijving van de transactie
   • Debet Rekening: debet rekening van de transactie
   • Credit Rekening: credit rekening van de transactie
   • Bedrag: bedrag van de transactie

  De transactiegegevens worden rij per rij genomen en toegevoegd aan de Transacties-tabel van het boekhoudbestand:

  • Transacties worden opgesplitst in meerdere regels, minimaal twee rijen per transactie.
  • Transacties bevatten geen btw-codes, maar de rekeningen eraan verbonden.

  Na het importeren

  Wanneer de importprocessen worden beëindigd, kan de accountant het rekeningschema, de transacties, de boekhoudeigenschappen en tenslotte alle functies van de Banana boekhouding gebruiken om hem te helpen zijn werk te doen.

   

   

   

   

  Tell us how we can help you better
  If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email