You are here

Bedrijf

 

Download template: db_btw_bedrijf.ac2

 
Boekhouding type: Dubbel boekhouden met BTW, Business
Country: Netherlands
How to use a template

Bedrijf XXX

Boehouding 2018

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden met BTW

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    BALANS  
       
    ACTIVA  
  1000 Contanten 1
  1010 Rekening ING 1
  1020 Rekening Rabobank 1
  1100.WIT Klant: De Wit 10
  1100.RED Klant: Redford 10
  1100.AND Andere klanten 10
10   Alle klanten 1
  1150 Vooruitbetaalde belastingen 1
  1170 Verhaalbare BTW (vorige) 1
  1200 Kruisposten 1
  1250 Inventaris 1
  1300 Tijdelijke activa 1
  1310 Bedrijfsuitrusting 1
  1320 Kantoormeubilair 1
  1330 Computer 1
  1340 Software 1
  1350 Auto 1
  1360 Onroerend goed 1
1   Totale ACTIVA 00
       
       
    PASSIVA  
  2000.WIL Leverancier: De Wilt 20
  2000.SMI Leverancier: Smit 20
  2000.AND Andere leveranciers 20
20   Alle leveranciers 2
  2050 BTW overeenkomstig het BTW overzicht 2
  2070 Verschuldigde BTW 2
  2100 Banklening korte termijn 2
  2110 Tijdelijke passiva 2
  2120 Beginkapitaal 2
  2130 Privé-rekening 2
  2200 Reserves 2
  2300 Overgedragen winst of verlies 2
230   Winst of verlies lopend jaar 2
2   Totale PASSIVA 00
       
       
    WINST- en VERLIES REKENING  
       
    KOSTEN  
  3000 Inkoop goederen voor wederverkoop 3
  3100 Salarissen 3
  3110 Sociale bijdragen 3
  3120 Pensioenfonds 3
  3130 Ongevallenverzekering 3
  3140 Ziektekostenverzekering 3
  3200 Huur 3
  3210 Onderhoud bedrijfsuitrusting 3
  3220 Auto-uitgaven 3
  3230 Andere verzekeringen 3
  3240 Kosten 3
  3250 Elektriciteit 3
  3260 Kantoorbenodigdheden 3
  3270 Telefoon, fax 3
  3280 Verzendkosten 3
  3290 Reclame 3
  3300 Rente op banklening 3
  3310 Bankkosten en kosten postbank rekening 3
  3320 Afschrijving bedrijfsuitrusting 3
  3330 Afschrijving onroerend goed 3
  3340 Belastingen 3
3   Totale KOSTEN 02
       
       
    BATEN  
  4000 Inkomsten uit diensten 4
  4100 Inkomsten uit verkoop 4
  4200 Andere inkomsten 4
4   Totale BATEN 02
       
02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 230
       
00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn  
       
       
    KOSTEN- EN WINSTCENTRA  
    Post auto-uitgaven  
  .BRA Brandstof  
  .VER Verzekering, overige kosten  
  .REP Reparaties  
       
BTW-codes
BTW-code Beschrijving % BTW
V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
V6 Leveringen/diensten 6% 6.00
VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
OV21 Oninbare vorderingen 21.00
OV6 Oninbare vorderingen 6.00
PG12 Privégebruik 12.00
V0 Leveringen/diensten 0%  
  Leveringen en/of diensten binnenland  
     
VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
VR6 Verleggingsregelingen 6% 6.00
  Verleggingsregelingen  
     
VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
VEU Levering naar landen binnen de EU  
VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
  Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
     
VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% 6.00
ICP21 Intracommunautaire prestaties 21% 21.00
ICP6 Intracommunautaire prestaties 6% 6.00
  Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
  Verschuldigde BTW  
     
IG21 Voorbelasting 21% 21.00
IG6 Voorbelasting 6% 6.00
IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) 6.00
IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
IG6-2 Voorbelasting 6%(BTW verlegd) 6.00
D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% 6.00
  Voorbelasting  
     
  TOTAAL  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand beginnen.

Share this article: Twitter | Facebook | Email