Dans cet article

  Bedrijf

  Nederland
  Dubbel boekhouden met vreemde valuta
  Business

  Speciaal voor kleine bedrijven met, vreemde valuta verwerking, een voorbeeld van een kostenplaats autokosten en klanten/leveranciers rekeningen. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

  Ouvrir dans Banana WebApp

  Ouvrez Banana Comptabilité Plus sur votre navigateur sans aucune installation. Personnalisez le modèle, saisissez les transactions et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

  Ouvrir le modèle dans Banana WebApp

  Documentation Modèle

  Voor meer informatie, zie onze pagina Een boekhouding met vreemde valuta beginnen.

  Aperçu du modèle

  Bedrijf XXX

  Boekhouding 2018

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden met vreemde valuta

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Valuta Tel Op In Gr1
      BALANS      
             
      ACTIVA      
    1000 Contanten EUR 1  
    1010 Rekening ING EUR 1  
    1020 Bankrekening EUR 1  
    1030 Bankrekening USD USD 1  
    1100.WIT Klant: De Wit EUR 10  
    1100.RED Klant: Redford EUR 10  
    1100.AND Andere klanten EUR 10  
  10   Alle klanten   1 1
    1150 Vooruitbetaalde belasting EUR 1  
    1200 Kruisposten EUR 1  
    1250 Inventaris EUR 1  
    1300 Tijdelijke activa EUR 1  
    1310 Bedrijfsuitrusting EUR 1  
    1320 Kantoormeubilair EUR 1  
    1330 Computer EUR 1  
    1340 Software EUR 1  
    1350 Auto EUR 1  
    1360 Onroerend goed EUR 1  
  1   Totale ACTIVA   00 1
             
             
      PASSIVA      
    2000.SMI Leverancier: Smit EUR 20  
    2000.WIL Leverancier: De Wilt EUR 20  
    2000.AND Andere leveranciers EUR 20  
  20   Alle leveranciers   2 1
    2100 Banklening korte termijn EUR 2  
    2110 Tijdelijke passiva EUR 2  
    2120 Beginkapitaal EUR 2  
    2130 Privé-rekening EUR 2  
    2200 Reserves EUR 2  
    2300 Overgedragen winst of -verlies EUR 2  
  230   Winst of verlies lopend jaar   2  
  2   Totale PASSIVA   00 1
             
            1
             
      WINST- en VERLIES REKENING      
             
      KOSTEN      
    3000 Goederen ingekocht voor wederverkoop EUR 3  
    3100 Salarissen EUR 3  
    3110 Sociale bijdragen EUR 3  
    3120 Pensioenfonds EUR 3  
    3130 Ongevallenverzekering EUR 3  
    3140 Ziektekostenverzekering EUR 3  
    3200 Huur EUR 3  
    3210 Onderhoud bedrijfsuitrusting EUR 3  
    3220 Auto-uitgaven EUR 3  
    3230 Andere verzekeringen EUR 3  
    3240 Kosten EUR 3  
    3250 Elektriciteit EUR 3  
    3260 Kantoorbenodigdheden EUR 3  
    3270 Telefoon, fax EUR 3  
    3280 Porti EUR 3  
    3290 Reclame EUR 3  
    3300 Rente op banklening EUR 3  
    3310 Bankkosten en kosten postbank rekening EUR 3  
    3320 Afschrijving bedrijfsuitrusting EUR 3  
    3330 Afschrijving meubilair EUR 3  
    3340 Belastingen EUR 3  
    3350 Wisselkoersverschillen EUR 3  
  3   Totale KOSTEN   02 1
             
      BATEN      
    4000 Inkomsten uit lening EUR 4  
    4100 Inkomsten uit verkoop EUR 4  
    4200 Diverse inkomsten EUR 4  
  4   Totale BATEN   02 1
             
  02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening   230 1
             
  00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn      
             
             
      KOSTEN- EN WINSTCENTRA      
      Post auto-uitgaven      
    .BRA Brandstof EUR    
    .VER Verzekering, overige kosten EUR    
    .REP Reparaties EUR    
             
  Tabel: Wisselkoersen
  Ref.Valuta. Valuta Tekst
  EUR USD USA Dollars
  EUR CHF Swiss Francs
       
  Dites-nous comment nous pouvons mieux vous aider
  Si les informations contenues dans cette page ne correspondent pas à ce que vous recherchez, ne sont pas suffisamment claires ou ne sont pas à jour, faites-nous savoir.

  Partager cet article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email