You are here

Bedrijf

Speciaal voor kleine bedrijven met, vreemde valuta verwerking, een voorbeeld van een kostenplaats autokosten en klanten/leveranciers rekeningen. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

Country: Netherlands  | Boekhouding type: Dubbel boekhouden vreemde valuta  |  Category: Business

Bedrijf XXX

Boekhouding 2018

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden met vreemde valuta

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Valuta Gr
    BALANS    
         
    ACTIVA    
  1000 Contanten EUR 1
  1010 Rekening ING EUR 1
  1020 Bankrekening EUR 1
  1030 Bankrekening USD USD 1
  1100.WIT Klant: De Wit EUR 10
  1100.RED Klant: Redford EUR 10
  1100.AND Andere klanten EUR 10
10   Alle klanten   1
  1150 Vooruitbetaalde belasting EUR 1
  1200 Kruisposten EUR 1
  1250 Inventaris EUR 1
  1300 Tijdelijke activa EUR 1
  1310 Bedrijfsuitrusting EUR 1
  1320 Kantoormeubilair EUR 1
  1330 Computer EUR 1
  1340 Software EUR 1
  1350 Auto EUR 1
  1360 Onroerend goed EUR 1
1   Totale ACTIVA   00
         
         
    PASSIVA    
  2000.SMI Leverancier: Smit EUR 20
  2000.WIL Leverancier: De Wilt EUR 20
  2000.AND Andere leveranciers EUR 20
20   Alle leveranciers   2
  2100 Banklening korte termijn EUR 2
  2110 Tijdelijke passiva EUR 2
  2120 Beginkapitaal EUR 2
  2130 Privé-rekening EUR 2
  2200 Reserves EUR 2
  2300 Overgedragen winst of -verlies EUR 2
230   Winst of verlies lopend jaar   2
2   Totale PASSIVA   00
         
         
         
    WINST- en VERLIES REKENING    
         
    KOSTEN    
  3000 Goederen ingekocht voor wederverkoop EUR 3
  3100 Salarissen EUR 3
  3110 Sociale bijdragen EUR 3
  3120 Pensioenfonds EUR 3
  3130 Ongevallenverzekering EUR 3
  3140 Ziektekostenverzekering EUR 3
  3200 Huur EUR 3
  3210 Onderhoud bedrijfsuitrusting EUR 3
  3220 Auto-uitgaven EUR 3
  3230 Andere verzekeringen EUR 3
  3240 Kosten EUR 3
  3250 Elektriciteit EUR 3
  3260 Kantoorbenodigdheden EUR 3
  3270 Telefoon, fax EUR 3
  3280 Porti EUR 3
  3290 Reclame EUR 3
  3300 Rente op banklening EUR 3
  3310 Bankkosten en kosten postbank rekening EUR 3
  3320 Afschrijving bedrijfsuitrusting EUR 3
  3330 Afschrijving meubilair EUR 3
  3340 Belastingen EUR 3
  3350 Wisselkoersverschillen EUR 3
3   Totale KOSTEN   02
         
    BATEN    
  4000 Inkomsten uit lening EUR 4
  4100 Inkomsten uit verkoop EUR 4
  4200 Diverse inkomsten EUR 4
4   Totale BATEN   02
         
02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening   230
         
00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn    
         
         
    KOSTEN- EN WINSTCENTRA    
    Post auto-uitgaven    
  .BRA Brandstof EUR  
  .VER Verzekering, overige kosten EUR  
  .REP Reparaties EUR  
         
Wisselkoersen
Ref.Valuta. Valuta Tekst
EUR USD USA Dollars
EUR CHF Swiss Francs
     

Voor meer informatie, zie onze pagina Een boekhouding met vreemde valuta beginnen.


Gratis tot 70 transactierijen

U kunt deze template openen met de Banana Accounting software. Als u nog geen Banana Accounting heeft, kunt u het gratis downloaden en proberen tot 70 transactierijen (Starter Edition). Banana Accounting biedt vele templates om uit te kiezen.

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email