Dans cet article

  Administratiekantoor

  Nederland
  Dubbel boekhouden
  Business

  Speciaal voor administratiekantoren, zonder verkooprekeningen. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

  Ouvrir dans Banana WebApp

  Ouvrez Banana Comptabilité Plus sur votre navigateur sans aucune installation. Personnalisez le modèle, saisissez les transactions et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

  Ouvrir le modèle dans Banana WebApp

  Documentation Modèle

  Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand beginnen

  Aperçu du modèle

  Administratiekantoor XXX

  Boekhouding 2018

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In Gr1
      BALANS    
           
      ACTIVA    
    1000 Contanten 1  
    1010 ING Betaalrekening 1  
    1020 Rekening Rabobank 1  
    1030 Klanten 1  
    1040 Vooruitbetaalde belastingen 1  
    1050 Tijdelijke activa 1  
    1060 Kantoormeubilair 1  
    1070 Kantooruitrusting 1  
    1080 Computer/ software 1  
    1090 Wagenpark 1  
    1200 Kruisposten 1  
  1   Totale ACTIVA 00 1
           
           
      PASSIVA    
    2000 Leveranciers 2  
    2010 Banklening korte termijn 2  
    2030 Tijdelijke passiva 2  
    2040 Beginkapitaal / bedrijfskapitaal 2  
    2050 Privé-rekening 2  
    2070 Overgedragen winst of verlies 2  
  2301   Winst of verlies lopend jaar 2  
  2   Totale PASSIVA 00 1
           
          1
      WINST- en VERLIES REKENING    
           
      KOSTEN    
    3000 Salarissen 3  
    3010 Sociale bijdragen 3  
    3020 Pensioenfonds 3  
    3030 Ongevallenverzekering 3  
    3040 Ziektekostenverzekering 3  
    3050 Belasting aan de bron 3  
    3060 Terugbetaling van kosten: feitelijk 3  
    3070 Terugbetaling van kosten: forfait 3  
    3080 Overige persoonlijke uitgaven 3  
    3100 Huur 3  
    3200 Voertuigreparaties 3  
    3210 Brandstofkosten 3  
    3220 Autoverzekering 3  
    3400 Kantoorbenodigdheden 3  
    3410 Telefoon 3  
    3420 Portokosten 3  
    3500 Tussenpersoon 3  
    3600 Negatieve bankrente 3  
    3610 Bankkosten en kosten postbank rekening 3  
    3700 Afschrijving meubilair 3  
    3800 Indirecte kosten en belastingen 3  
  3   Totale KOSTEN 02 1
           
           
      BATEN    
    4000 Honoraria 4  
    4010 Inkomsten uit investeringen 4  
  4   Totale BATEN 02 1
           
  02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 2301 1
           
  00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn   1
           
  Dites-nous comment nous pouvons mieux vous aider
  Si les informations contenues dans cette page ne correspondent pas à ce que vous recherchez, ne sont pas suffisamment claires ou ne sont pas à jour, faites-nous savoir.

  Partager cet article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email