Dans cet article

  Bedrijf

  Nederland
  Dubbel boekhouden met BTW
  Business

  Speciaal voor kleine bedrijven, met voorbeelden van klanten en leveranciers, BTW en een kostenplaats autokosten. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

  Ouvrir dans Banana WebApp

  Ouvrez Banana Comptabilité Plus sur votre navigateur sans aucune installation. Personnalisez le modèle, saisissez les transactions et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

  Ouvrir le modèle dans Banana WebApp

  Documentation Modèle

  Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand beginnen.

  Aperçu du modèle

  Bedrijf XXX

  Boehouding 2019

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden met BTW

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In Gr1
      BALANS    
           
      ACTIVA    
    1000 Contanten 1  
    1010 Rekening ING 1  
    1020 Rekening Rabobank 1  
    1100.WIT Klant: De Wit 10  
    1100.RED Klant: Redford 10  
    1100.AND Andere klanten 10  
  10   Alle klanten 1 1
    1150 Vooruitbetaalde belastingen 1  
    1170 Verhaalbare BTW (vorige) 1  
    1200 Kruisposten 1  
    1250 Inventaris 1  
    1300 Tijdelijke activa 1  
    1310 Bedrijfsuitrusting 1  
    1320 Kantoormeubilair 1  
    1330 Computer 1  
    1340 Software 1  
    1350 Auto 1  
    1360 Onroerend goed 1  
  1   Totale ACTIVA 00 1
           
           
      PASSIVA    
    2000.WIL Leverancier: De Wilt 20  
    2000.SMI Leverancier: Smit 20  
    2000.AND Andere leveranciers 20  
  20   Alle leveranciers 2 1
    2050 BTW overeenkomstig het BTW overzicht 2  
    2070 Verschuldigde BTW 2  
    2100 Banklening korte termijn 2  
    2110 Tijdelijke passiva 2  
    2120 Beginkapitaal 2  
    2130 Privé-rekening 2  
    2200 Reserves 2  
    2300 Overgedragen winst of verlies 2  
  230   Winst of verlies lopend jaar 2  
  2   Totale PASSIVA 00 1
           
          1
      WINST- en VERLIES REKENING    
           
      KOSTEN    
    3000 Inkoop goederen voor wederverkoop 3  
    3100 Salarissen 3  
    3110 Sociale bijdragen 3  
    3120 Pensioenfonds 3  
    3130 Ongevallenverzekering 3  
    3140 Ziektekostenverzekering 3  
    3200 Huur 3  
    3210 Onderhoud bedrijfsuitrusting 3  
    3220 Auto-uitgaven 3  
    3230 Andere verzekeringen 3  
    3240 Kosten 3  
    3250 Elektriciteit 3  
    3260 Kantoorbenodigdheden 3  
    3270 Telefoon, fax 3  
    3280 Verzendkosten 3  
    3290 Reclame 3  
    3300 Rente op banklening 3  
    3310 Bankkosten en kosten postbank rekening 3  
    3320 Afschrijving bedrijfsuitrusting 3  
    3330 Afschrijving onroerend goed 3  
    3340 Belastingen 3  
  3   Totale KOSTEN 02 1
           
           
      BATEN    
    4000 Inkomsten uit diensten 4  
    4100 Inkomsten uit verkoop 4  
    4200 Andere inkomsten 4  
  4   Totale BATEN 02 1
           
  02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 230 1
           
  00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn    
           
           
      KOSTEN- EN WINSTCENTRA    
      Post auto-uitgaven    
    .BRA Brandstof    
    .VER Verzekering, overige kosten    
    .REP Reparaties    
           
  Tabel: BTW-codes
  BTW-code Beschrijving % BTW
    Informatie mbt btw-codes (niet wijzigen)  
    id=vatcodes-nl-2019.20190121  
    Laatste update op 21.01.2019  
       
       
  V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
  V9 Leveringen/diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  V6 Leveringen/diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
  OV21 Oninbare vorderingen 21.00
  OV9 Oninbare vorderingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  OV6 Oninbare vorderingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  PG21 Privégebruik goederen & diensten 21% 21.00
  PG9 Privégebruik goederen & diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  PG6 Privégebruik goederen & diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  PG27 Privégebruik auto van de zaak 2,7 % 2.70
  PG15 Privégebruik auto van de zaak 1,5% 1.50
  V0 Leveringen/diensten 0%  
    Leveringen en/of diensten binnenland  
       
  VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
  VR9 Verleggingsregelingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  VR6 Verleggingsregelingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Verleggingsregelingen binnenland  
       
  VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
  VEU Levering naar landen binnen de EU  
  VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
    Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
       
  VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
  VIX9 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  ICP21 Intracommunautaire verwervingen 21% 21.00
  ICP9 Intracommunautaire verwervingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  ICP6 Intracommunautaire verwervingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
    Verschuldigde BTW  
       
  IG21 Voorbelasting 21% 21.00
  IG9 Voorbelasting 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6 Voorbelasting 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
  IG9-1 Voorbelasting 9% (BTW exclusief) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
  IG9-2 Voorbelasting 9% (BTW verlegd) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6-2 Voorbelasting 6% (BTW verlegd) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
  D9-2 BTW bij invoer betaald aan douane 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Voorbelasting  
       
    TOTAAL  
       
       
  Dites-nous comment nous pouvons mieux vous aider
  Si les informations contenues dans cette page ne correspondent pas à ce que vous recherchez, ne sont pas suffisamment claires ou ne sont pas à jour, faites-nous savoir.

  Partager cet article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email