You are here

Een Timesheet bestand beginnen

Timesheet (Urenregistratie) is een GRATIS app van de Banana Boekhouding software. Als u Banana Boekhouding nog niet heeft kunt u de Free Version downloaden. Nadat u de software geïnstalleerd heeft volgt u deze eenvoudige instructies om uw Timesheet bestand aan te maken.

Een Timesheet aanmaken vanuit een online model

Ga als volgt te werk:

  1. Menu Bestand, commando Nieuw
  2. Als u in het Zoekgebied een sleutelwoord invoert laat het programma de modellen zien die het ingevoerde woord bevatten.
  3. Selecteer het gebied/taal, de categorie en het bestandstype, in dit geval Timesheet
  4. Kies uit de lijst met modellen (voortdurend bijgewerkt vanuit onze online modellen) het model dat het beste bij uw eigen wensen past.
  5. Door te klikken op het geselecteerd model en op de knop Aanmaken opent het programma direct het bestand.

Hoe een voorbeeld van een Timesheet te kiezen, vanuit het menu Bestand - Nieuw

De bestandseigenschappen instellen

Stel uw eigen gegevens in met het commando Bestandseigenschappen en sla het bestand op met uw eigen bestandsnaam.
Voer in het tabblad Begin alle gewerkte uren of vakantie van het vorige jaar in bij Overbrengen; voer daarna uw weekindeling voor het huidige jaar in.

Stel de basiseigenschappen van uw Timesheet in.  Menu Bestand- Bestands- en boekhoudingseigenschappen

Gegeven invoeren in uw Journaaltabel

Ga naar de Journaaltabel en

  1. Voer de vakantieuren in die aan u toegekend zijn voor het huidige jaar;
  2. Pas vakanties aan als dat nodig is;
  3. Begin met dagelijks invoeren van uw gewerkte uren, ziektedagen of vakantie.

Voer de dagelijkse werktijden in - tips en trucjes...

Voorbeeld invoer gegevens in het Timesheet

Uw maandelijkse rapport afdrukken

Met het commando menu Hulpprogramma's -> Maandelijks rapport... kunt u direct een compleet maandrapport aanmaken, afdrukken en opslaan.
Meer details hoe uw maandrapport af te drukken

Maandelijks rapport Timesheet

Gerelateerde documentatie:

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.