Kolommen in de Budget tabel

In dit artikel

De Budget tabel kolommen lijken erg op de kolommen van de Transacties tabel. In het volgende voorbeeld gebruiken we rekeningen met namen om het makkelijker te maken dit te begrijpen. Normaliter zou u uw eigen rekeningnummers gebruiken.

Over het algemeen is de kolom Bedrag genoeg om een budget te maken.
Voor ingewikkelder budgetten kunt u ook de hoeveelheid, de prijs per eenheid, of een formule invoeren. Het programma berekent dan automatisch het bedrag in de kolom Bedrag.

Hier volgt uitleg over de kolommen in de Budget tabel (niet alle kolommen zijn zichtbaar in de afbeelding hierboven; deze kunnen zichtbaar gemaakt worden met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens):

 • Datum kolom
  De toekomstige datum waarop u verwacht dat de boeking plaats gaat vinden;
  Als u de datum niet precies weet, bijvoorbeeld bij een maandelijkse verkopen budget, voer dan als datum de laatste dag van de maand in.
 • Herhalen kolom
  Er kan een herhalingscode ingevoerd worden, eventueel voorafgegaan door een cijfer
  (3M per kwartaal, 6M per halfjaar (semester), 7D weekelijks, 3ME per kwartaal aan het eind van de maand)
  • Leeg: er is geen herhaling
  • "D" voor een dagelijkse herhaling (Dag)
  • "W" voor een wekelijkse herhaling (Week)
  • "M" voor een maandelijkse herhaling (Maand)
  • "ME" voor een maandelijkse herhaling maar met een datum aan het eind van de maand.
   Als dit gestart wordt op 28-2-2017 dan zal de volgende datum 31-3-2017 zijn
  • "Y" voor een jaarlijkse herhaling (Jaar)
  • "YE" voor een jaarlijkse herhaling maar met een datum aan het eind van de maand.
   Als dit gestart wordt op 28-2-2015 dan zal de volgende datum 29-2-2016 zijn.
 • Einde kolom
  Hier wordt de datum waarna geen herhalingen meer moeten plaatsvinden aangegeven.
 • Variant kolom
  Een mogelijke variant van het budget kan hier aangegeven worden, in combinatie met de Apps.
 • Nieuw Jaar kolom
  Hier kunt u aangeven hoe de overdracht moet plaatsvinden bij het aanmaken van een nieuw jaar
  • Geen waarde: de datum wordt verhoogd met een jaar
  • "1" De datum blijft hetzelfde
  • "2" De datum wordt niet overgedragen naar het nieuwe jaar
 • Debet rekening en Credit rekening, KP1, KP2, KP3 kolommen
  Precies zoals in de Transacties tabel gebruikt u deze kolommen om te bepalen op welke rekeningen de boeking moet worden gedaan.
  U kunt ook segmenten en kostenplaatsen gebruiken om een budget per segment of per kostenplaats te krijgen.
 • Hoeveelheid kolom
  In deze kolom kunt de hoeveelheid van een product invoeren. De hoeveelheid, vermenigvuldigd met de prijs per eenheid, levert het totaalbedrag op.
 • Eenheid kolom
  In deze kolom kunt u de hoeveelheidsbeschrijving invoeren bijvoorbeeld m3, ton, stuks, ...
 • Prijs/Eenheid column
  De prijs per eenheid, vermenigvuldigd met de hoeveelheid, levert het totaalbedrag op.
  • In Inkomsten & Uitgaven boekhoudingsbestanden moet u de prijs per eenheid negatief invoeren (met een min teken), zodat het bedrag in de Uigaven kolom terechtkomt
 • Bedrag kolom (in basis valuta)
  Het bedrag dat geboekt moet worden.
  Als in de rij een herhaling voorkomt wordt het bedrag alleen in de eerste transactie aangegeven; de bedragen van de volgende transacties worden getoond in de rekeningkaart.
  Het programma berekent het bedrag automatisch in de volgende gevallen:
  • Als er een waarde in de Hoeveelheid of Prijs/Eenheid kolommen staat wordt het bedrag automatisch berekent op basis van de inhoud van deze twee kolommen.
   • In een dubbel boekhouden boekhoudingsbestand is het resultaat een positief bedrag
   • In een Inkomsten & Uitgaven boekhoudingsbestand wordt het resultaat beschouwd als inkomsten als het positief is, als het negatief is wordt het beschouwd als uitgaven.
  • Als een formule is ingevoerd is het bedrag het resultaat van de formule.
   Formules gaan boven de hoeveelheid en prijs/eenheid berekening.
 • Totaal kolom
  Dit is de som van de bedragen van de herhalende rijen die een onderdeel zijn van de specifieke boekhoudingsperiode.
  Om de diverse bedragen weer te geven gebruikt u het commando Rekening kaarten.
 • Formule kolom (in basis valuta)
  In deze kolom kan de gebruiker rekenformules, in Javascript en met functies van de Banana Apps, invoeren.
  Als er een formule aanwezig is (of wat voor tekst dan ook) wordt de waarde van de kolom Bedrag ingevuld volgens het resultaat van de formule. Zie hierna hoe dit gebruikt wordt.
  • In een dubbel boekhouden boekhoudingsbestand moet het resultaat van de formule altijd een positief bedrag zijn
  • In een Inkomsten & Uitgaven boekhoudingsbestand wordt het resultaat beschouwd als inkomsten als het positief is, als het negatief is wordt het beschouwd als uitgaven.
  • Valuta Bedrag kolom
   Dit is transactiebedrag in de gebruikte valuta (zie transacties in vreemde valuta).
   Dit bedrag is nodig om de waarde in basisvaluta te berekenen met de aangegeven wisselkoers.
   Als er een formule aanwezig is dan is de waarde het resultaat ervan.
   In het geval van herhalingen wordt het eerste bedrag daarvan aangegeven.
  • Formule Valuta kolom
   Hier kan een berekeningsformule ingevoerd worden.
   In geval van herhaling wordt het eerste bedrag aangegeven; de bedragen van de volgende transacties worden op de rekeningkaart vermeld.
  • Totaal bedrag in valuta kolom
   Dit is de som van de bedragen in de rekening valuta van de herhalingsrijen die onderdeel zijn van een specifieke boekhoudperiode.
   Als er geen datum is of als de begin- of einddatum geen onderdeel zijn van de boekhoudingperiode, dan is deze kolom leeg.

   

  Deze documentatie is verouderd

  De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email