Beginsaldi | Cash Manager

Documentatie •
In dit artikel

Beginsaldi bij het eerste begin met Banana Boekhouding

Wanneer u met Banana Boekhouding voor de eerste keer een nieuw bestand aanmaakt moeten de beginsaldi handmatig ingevoerd worden in de rekeningentabel, in de kolom Opening.

Wanneer u overgaat naar een nieuw jaar door het commando Nieuw jaar aanmaken te gebruiken neemt Banana Boekhouding alle beginsaldi automatisch over.

Voorbeeld beginsaldi

Met Banana Boekhouding beginnen gedurende het jaar

Wanneer u een nieuwe boekhouding begint en daarbij het werk overneemt dat al met andere programma's gedaan is heeft u twee mogelijkheden:

 • Begin met de boekhouding vanaf het begin van het jaar door de beginsaldi van het begin van het jaar in te voeren (rekeningentabel kolom Opening) en alle transacties (in de transactietabel) die al geboekt zijn met de andere programma's (zie ook Gegevens overdragen vanuit andere software). Hierdoor heeft u alle boekhouddetails van dit jaar in één enkel bestand.
 • Beginnend vanaf de datum waarop de boekhouding wordt overgenomen:
  • Voer de beginsaldi (rekeningentabel kolom Opening) door de bedragen van de andere boekhouding over te nemen.
   Naast het invoeren van de beginsaldi van de contanten in de rekeningentabel is het ook nodig de inkomsten (positief) en de uitgaven (negatief) saldi in de categorieëntabel in te voeren.
  • Voer de nieuwe transactie in in de transactietabel.

Saldi van het vorige jaar

Als u een nieuwe boekhouding start door een bestaande boekhouding over te nemen en u wilt dat de bedragen van het vorige jaar op de afdrukken verschijnen, moet u de saldi van het vorige jaar invoeren in de kolom Vorig jaar van de rekeningentabel, weergave Vorige:

 • Voer het eindsaldo van de contanten van het vorig jaar in de rekeningentabel in.
 • Voer het eindsaldo van de uitgaven van het vorig jaar in de categorieëntabel in.
 • Voer het eindsaldo van de inkomsten van het vorig jaar in de categorieëntabel in (voer een minteken in voor het bedrag).

Voorbeeld kolom Vorige voor de saldi van het vorige jaar

Een nieuw jaar aanmaken

Wanneer u een nieuw jaar begint neemt het programma automatisch de beginsaldi over voor het volgende jaar.
Raadpleeg de Jaar afsluiten, nieuw jaar aanmaken pagina.

Om de beginsaldi af te drukken:

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email