Cash Manager Rekeningentabel

Documentatie •
In dit artikel

De rekeningentabel van Cash Manager bevat maar één rekening en er kunnen geen andere rekeningen worden toegevoegd.

Voorbeeld Cash Manager rekeningentabel

The columns of the Accounts table:

Groep 
Deze kolom blijft leeg.

Rekening
Voer het getal of de afkorting van de rekening die beheert moet worden (contanten, bank).

Beschrijving
Voer de beschrijving in voor de rekening.

Opening
Het invoeren van een rekeningsaldo is alleen nodig als een nieuw bestand wordt geopend of als Banana Boekhouding software voor de eerste keer gebruikt wordt. Bij het aanmaken van een nieuw jaar worden de saldi automatisch ingevuld.

Inkomsten
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Uitgaven
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Saldo
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten en uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

 

help_id
cashmanager::accounts

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email