Categorieëntabel van Cash Manager

Documentatie •
In dit artikel

De categorieëntabel geeft de inkomsten en uitgaven situatie weer.
U kunt naar eigen inzicht instellen:

  • De uitgaven- en inkomstencategorieën.
  • Eventueel kostenplaatsen en winstcentra.
  • De totalisatiegroepen.
    Kijk voor meer informatie over het groepen systeem op pagina Het groepering- en totalensysteem.

In het voorbeeld hieronder zijn drie hoofdgroepen:

  • Groep 4 - Totaal van alle categorieën die de groepering 4 hebben in de kolom Tel Op in (totaal inkomsten).
  • Groep 3 - Totaal van alle categorieën die de groepering 3 hebben in de kolom Tel Op in (totaal uitgaven).
  • Groep 00 - Het totaal van de groepen 3 en 4 (totaal inkomsten en Uitgaven) die het resultaat bepalen voor de boekhoudperiode.

regrouping scheme for the Categories table

De kolommen van de Rekeningentabel:

De belangrijkste kolommen van de categorietabel worden hieronder opgesomd. De weergave van de kolommen verandert naargelang de geselecteerde weergave.

U kunt extra systeemkolommen en uw eigen kolommen toevoegen via Gegevens → Kolommen instellen.

Sectie

Voer een ster in in de rij waarin een titel wordt ingevoerd die dan wordt overgenomen in de uitgebreide rekening op groepen. In ons voorbeeld wordt een ster ingevoerd op de regel met de titel Bedrijfsresultaat.

Als andere secties, zoals kostenplaatsen en winstcentra, worden gebruikt als aanvulling op inkomsten en uitgaven, moet een er nog een ster worden ingevoerd in de kolom Secties, ook weer op de titel rij.
Zie ook de pagina Secties voor meer informatie.

Groep 
Voer een code (getal of woord) in dat identiek is aan degene ingevoerd voor iedere categorie in de Tel Op In kolom. De totalen voor iedere categorie die hoort tot dezelfde groep van de Tel Op In kolom worden dan opgeteld (in ons voorbeeld: Groep 4 telt de Inkomsten categorieën op en groep 3 de Uitgaven categorieën).

Categorie
Voer het getal of de afkorting van de categorie die het type inkomsten of uitgaven identificeert.

Beschrijving
Voer de beschrijving in voor de categorie. Deze beschrijving wordt automatisch overgenomen uit de kolom Categoriebeschrijving van de tabel Records (indien weergegeven).

Tel Op In
Iedere Categorie heeft een code waarmee de totalen voor de betreffende Groep bepaald worden (in ons voorbeeld alle categorieën voor Inkomsten, in de Tel Op in kolom, hebben het groepsnummer 4 omdat deze worden opgeteld in Groep 4, Totale Inkomsten).

Inkomsten
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Uitgaven
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Saldo
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten en uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

 

help_id
cashmanager::categories
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email