Nieuwe kolom

Documentatie •
In dit artikel

Via Gegevens  → Kolommen instellen kunt u uw eigen kolommen toevoegen.

"Voorbeeld dialoogvenster Kolom toevoegen"

Naam
Voer de naam in van de kolom die toegevoegd moet worden.

XML naam
De naam van de kolom zoals deze in XML weergegeven wordt en gebruikt wordt in scripts.

Gegevens type
Het is mogelijk te kiezen tussen de volgende voorgedefinieerde types: Tekst, Nummer, Bedrag, Datum, Tijd.
 

help_id
dlgnuovocampo
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email