Rijen ophalen en sorteren (Ophalen)

Documentatie •
In dit artikel

Deze functie is beschikbaar via menu Gegevens → Rijen ophalen en sorteren....

Dit commando is anders dan de functie Rijen sorteren omdat deze een nieuwe tabel aanmaakt waar de opgehaalde rijen worden getoond. De rijen van de originele tabel worden niet veranderd. U kunt in de Ophalen tabel op het rijnummer (onderstreept) dubbelklikken om terug te gaan naar de overeenkomstige rij in oorspronkelijke tabel.

Ophalen tab

U kunt in de Ophalen tabel op het rijnummer (onderstreept) dubbelklikken om terug te gaan naar de overeenkomstige rij in oorspronkelijke tabel.

Kolom

U moet de kolom selecteren waarvan u de gegevens wilt ophalen.

Voorwaarde

U moet de voorwaarde voor de selectie kiezen (bv. Groter, kleiner, bevat tekst, begint met, eindigt met, ...).

Waarde

In dit veld moet u de tekst invoeren die gebruikt wordt in de vergelijking met de voorwaarde (bijvoorbeeld, indien de voorwaarde = gelijk is, met als vergelijkingstekst 15.01.2022, dan haalt het programma alle transacties op met de datum 15 januari 2022).
De tekst is een datum indien het gekozen veld Datum is, een numerieke waarde indien het veld een Bedrag is, een woord indien het veld een Beschrijving is.

Toevoegen

Met deze knop kunt u nieuwe velden toevoegen voor meer Ophaal criteria.

Alles wissen

Met deze knop kunt u alle keuzes die u gemaakt heeft voor het Ophalen wissen.

Alleen geselecteerde rijen

Deze optie is alleen beschikbaar als u rijen heeft geselecteerd. Als deze optie is aangevinkt worden alleen de geselecteerde rijen opgehaald en gesorteerd.

Totaal rij

Met deze optie aangevinkt zal het programma de rij met totalen laten zien voor de opgehaalde rijen die een bedrag of tijdteller bevatten.

Sorteren tab

De te sorteren kolommen kunnen worden aangegeven. De opties zijn hetzelfde als voor het Rijen sorteren commando.

Compositie tab

De uitleg van dit tabblad staat op de algemene pagina over Compositie.

Voorbeeld met een rekeningen lijst

Soms wil je alleen een lijst met rekeningen hebben.

  • Ga in de Rekeningen tabel staan.
  • Roep het Rijen ophalen en Sorteren commando op.
  • In kolom kies Rekening
  • In Voorwaarde kies "Niet leeg"

Als u de rekeningen gesorteerd wilt hebben op Beschrijving

  • Ga naar de Sorteren sectie
  • In het Sorteren op veld geeft u de kolom "Beschrijving" aan

Als u alleen bepaalde kolommen wilt weergeven, kunt u een nieuwe weergave maken met het commando Tabellen instellen.

help_id
tabestraifiltra
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email