Kolommen instellen

Documentatie •
In dit artikel

Deze functie is beschikbaar via menu Gegevens → Kolommen instellen.... Met dit commando kunnen kolommen worden weergegeven, verborgen, hernoemd of verplaatst worden naar links of rechts in de verschillende tabellen.

"voorbeeld dialoogvenster Kolommen instellen"

Weergeven Tabblad

Koptekst

Dit is de koptekst van de kolom.

Koptekst2

Deze koptekst wordt door het programma alleen gebruikt voor enkele velden (b.v. de kolom Bedrag).

Beschrijving

Dit is de beschrijving van de kolom. Deze beschrijving wordt getoond als tooltip.

Opmaak

Dit is de opmaak die gebruikt wordt om getallen, datum en tijd weer te geven (zie hoofdstuk over formaten aan het eind van deze pagina).

Breedte

Dit veld bepaalt de horizontale maat van de kolom.

Kolom stijl

Dit is een drop-down menu dat de stijl aangeeft die gebruikt moet worden. Deze stijl heeft voorrang op de stijl van de rij.

Uitlijning

De gebruiker kan in dit drop-down menu kiezen om de tekst rechts of links te laten uitlijnen of te centreren.

Tekstterugloop

Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om de tekst in een cel over meerdere regels te verdelen.

Beveiligd

Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om de kolom te beveiligen zodat geen gegevens kunnen worden ingevoerd of aangepast.

Niet afdrukken

Als deze optie is aangevinkt wordt de kolom niet meegenomen bij het afdrukken.

Zichtbaar

Met deze optie kan de gebruiker de kolom zichtbaar maken.

Tabellen kunnen worden veranderd. Velden kunnen worden toegevoegd, kopteksten veranderd en kolombreedtes en de volgorde waarin de kolommen worden weergegeven kunnen worden aangepast.

Naar boven, beneden verplaatsen

De kolommen staan weergegeven in de volgorde waarin ze in de tabel weergegeven worden. De zichtbare kolommen zijn voorzien van een vinkje. De volgorde is eenvoudig te veranderen door de naam te verslepen met de muis of door de knoppen Naar boven verplaatsen of Naar beneden verplaatsen te gebruiken.

Toevoegen

Voeg nieuwe kolommen toe aan de actieve tabel. Kolommen die toegevoegd worden door de gebruiker zijn alleen informatief; het programma doet geen berekeningen op numerieke gegevens.
Als u een kolom van het type bedrag toevoegt wordt in sommige gevallen de door de gebruiker ingevoerde gegevens gebruikt in berekeningen. Kolommen met bedragen worden alleen in de volgende tabellen opgeteld:

 • Rekeningentabel,
 • Rekeningkaartentabel,
 • Tabel met opgehaalde rijen.

Verwijderen

Deze knop wordt gebruikt om een kolom te verwijderen van een lijst. Een systeem kolom kan echter niet worden verwijderd.

Instellingen Tabblad

Naam

Voer de veldnaam van de toe te voegen kolom. Het programma zet de kolom automatisch in de lijst.

XML naam

Dit is de naam van het actieve veld in de Xml indeling en wordt automatisch ingevuld door het programa.

Gegevenstype

U kunt kiezen uit de volgende voorgedefineerde types: Tekst, Nummer, Bedrag, Datum en Tijd.

Max. and Min. lengte

Maximun and minimum veld lengte.

Max. and Min. Waarde

Het is mogelijk de minimum en maximum waarden in te voeren (nummers of karakters).

Decimaalpunten

Het is mogelijk het aantal cijfers achter de komma in te stellen.

Kolom-nummer

Dit is het nummer dat automatisch wordt gegeven aan een kolom, en is er alleen voor technische doeleinden.

Alles in hoofdletters

Door deze optie aan te vinken worden alle gegevens in de kolom in hoofdletters weergegeven.

Standaard Datum en getallen formaat

Als het programma eenmaal is geïnstalleerd gebruikt het automatisch de standaardinstellingen van uw operating systeem.

Als u de instellingen van uw operating systeem wilt veranderen moet u naar Configuratiescherm (Windows) of Systeem Voorkeuren (Mac) gaan.

Dit gaat stap voor stap zo in Windows 8 en Windows 10:

 • vanuit het Start menu ga naar het Configuratiescherm
 • Klik op Land/regio
 • een dialoogvenster verschijnt waarin u het datumformaat kunt wijzigen (in de Notaties tab)
 • om ook getallen of valuta formaten te veranderen klikt u in hetzelfde venster op de knop Meer instellingen... en dan op de betreffende tab voor getallen, valuta, etc.

Dit gaat stap voor stap zo in Mac OS X 10.9.5:

 • klik op Systeemvoorkeuren vanuit het Apple logo (linksboven in uw scherm)
 • kies het Datum en tijd icoon in het dialoogvenster dat verschijnt
 • er verschijnt een nieuw scherm waarin u Open taal en zone... kunt kiezen
 • er verschijnt een nieuw scherm waarin u op de knop Geavanceerd kunt klikken
 • tenslotte verschijnt er een nieuw scherm waarin u het getallen formaat (tab Algemeen) en het datum en tijd formaat (Datum en Tijd tabs) kunt veranderen.

Datum, tijd en nummer opmaak

Als geen specifiek formaat wordt gespecificeerd wordt het standaard Windows formaat gebruikt (datum, tijd en getallen zoals aangegeven in het configuratiescherm).

 • Binnen Banana Boekhouding, kan alleen het weergaveformaat worden veranderd.
 • Om het invoerformaat te veranderen (bij het veranderen van een waarde) moet u de instellingen van uw besturingssysteem aanpassen.

Om het formaat te veranderen klikt u op GegevensKolommen instellen en voert u het gewenste type in het Opmaakveld in. De opmaaktypen worden hieronder weergegeven met voorbeelden.

 

Opmaak datum

Voorbeelden van een datum

d mm yy

31 01 15

dd m yy

31 1 15

ddd d mmm yyyy

vr 2 jan 2015

dddd dd mmmm yyyy

vrijdag 02 januari 2015

De letter “d” (dag) geeft de dag aan, de "m" (maand) de maand en de "y", dus niet "j", (jaar) het jaar.

 

Opmaak ti

Voorbeelden van tijd

hh:mm:ss:zzz

04:04:36:089

h:m:ss:zz

4:4:36:89

Natuurlijk kunt u de volgorde van de onderdelen van de datum en tijd naar wens omkeren (b.v. mm dd yyyy).

Als scheidingsteken kunt u alle scheidingstekens van het toetsenbord gebruiken (b.v. #, @, -, /, ., etc.).

 

Opmaak getallen

Voorbeeld voor getallen

0.

259

0.00

258.85

0.000

258.848

Het aantal decimalen in een getal kan aangepast worden aan de wensen van de gebruiker. Werkelijke berekeningen worden gemaakt met alle ingevoerde decimalen. Afronding gebeurt alleen bij het weergeven op het scherm.
 

help_id
dlglistacampi
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email